Site Feedback

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” va “Chọn bạn mà chơi”

Câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” có nhiểu cắt thể giải thích. Một ví dụ là nếu mình chơi với không tốt thì mình sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu mình chơi với người tốt thì mình sẽ trợ thành mốt người tốt.

Còn câu tục ngữ “Chọn bạn mà chơi” có nghĩa là mình phải chọn một người bạn mình biết không sẽ nói xấu sau lưng mình, tính tình tốt và một người chân thành và trung thực mà mình có thể tin tưởng nữa. Nói chác khác, gổm một bạn tốt. Mình phải cẩn thận kêu một người bằng bạn!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” “Chọn bạn mà chơi”

  Câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” có nhiều cách để nhiểu cắt thể giải thích. Một Ví dụ là nếu mình chơi với người không tốt ( người xấu ) thì mình sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu mình chơi với người tốt thì mình sẽ trở trợ thành một mốt người tốt. 


  Còn câu tục ngữ “Chọn bạn mà chơi” có nghĩa là mình phải chọn một người bạn mà mình biết người đó  không sẽ không nói xấu sau lưng mình, tính tình tốt và một người , chân thành, trung thực mà và  mình có thể tin tưởng nữa. Nói cách khác chác khác, gổm một người bạn tốt ( gợi ý: một người bạn tốt là người mà mình có thể tin tưởng và chia sẽ mọi thứ "trừ tình yêu" haha ). Mình phải cẩn thận khi kêu một người bằng bạn!

   

  “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” va  “Chọn bạn mà chơi”

  Câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” có nhiều cách để nhiểu cắt thể giải thích. Một ví dụ là nếu mình chơi với người không tốt thì mình sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu mình chơi với người tốt thì mình sẽ trợ thành một mốt người tốt.

  Còn câu tục ngữ “Chọn bạn mà chơi” có nghĩa là mình phải chọn một người bạn  mình biết không sẽ nói xấu sau lưng mình, tính tình tốt và, một người chân thành và trung thực mà mình có thể tin tưởng nữa. Nói chác cách khác, gổm một bạn tốt (?). Mình phải cẩn thận khi kêu một người bằng bạn!

   

  [Bài văn tham khảo]

  Câu tục ngữ "gần mực thì đen, gần đền thì sáng" có nhiều cách để hiểu. Ví dụ, nếu ta chơi với người xấu thì bản thân sẽ bị ảnh hưởng và cũng có thể sẽ trở thành người xấu. Ngược lại, nếu ta làm bạn với người tốt, ta học tập được tính tốt của bạn và trở thành một người tốt.

   

  Câu tục ngữ "chọn bạn mà chơi" là một lời khuyên, lời nhắc nhở khi ta kết bạn mới. Ta nên chọn những người có đức tính tốt. Họ là người không nói xấu sau lưng mình, một người chân thành và trung thực. Đây là người là ta có thể tin tưởng được. Và tất nhiên, ta phải thận trọng khi gọi một ai đó là bạn!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More