Site Feedback

ภาษาไทยยาก

วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรียนภาษาไทย ผมคิดว่าเรียนภาษาไทยยากมาก ผมน่าสนใจเรียนภาษาไทยตังแต่ผมไปเที่ยวเมืองไทยปีที่แล้ว เมื่อผมกลับบ้านผมอยากเรียนมาก ผมไปหาครูสอนไห้ผมเพราะว่าผมไม่รู้เรียนยังไง สะมัยก่อนไม่เคยเรียนภาษาต่างประเทศก็เลยต้องหาครูช่วยไห้ ผมหาครูออนไลน์ ผมพบครูแต่ครูเป็นชาวต่างชาติจากอเมริกา เค้าอยู่เมืองไทยประมาญสิบปีแล้ว ซื่งผมเริ่มเรียนกับเค้าประมาญหนึ่่งปีที่แล้ว ครูบอกผมว่าถ้่่าอยากพูดชัดต้องเรียนเขียนและอ่านก่อน บทที่แรกผมเรียนปอปลาบอใบไม้อะไรอย่างเนี่ย ผมคิดว่าวิธีนี้ดีเพราะว่าถ้าผมสามารถอ่านได้ก็สามารถเรียนจากหนังสือเล่มไทยได้ด้วย แต่รู้แล้วอ่านไม่ไช่ง่ายๆ ครูสอนไห้ผมคุยธรรมชาติ ผมคิดว่าภาษาไทยยากเพราะว่าทุกคนไทยบอกไม่เหมือนกัน ครั้งบ้างคนไทยคุยสุภาพแต่ครั้งบ้างคนไทยไช้ภาษาตลาด แล้วก็่คนไทยคุยเร็วๆ ปกติผมฟังไม่ทัน ผมพยายามเรียนจากดูหนังไทยและอ่านหนังสือไทย เวลาที่ผมไปเมืองไทยปีนี้ผมซื้อหนังสือหลายเล่มมา หนังสือผมชอบที่สดชื่อก๋วยเต๋ยวนักเขียนแอนดรูว์บิ๊กส์ ผมต้องอ่านช้าๆแต่วันหน้าผมจะเลิก คุนแอนดรูว์แสดงว่าฟรั่งสามารถเรียนไทยได้และแสดงว่าคนไทยเรียนภาษาอังกฤษด้วย ผมมีปัณหากับจำคำไหม่ ถ้าวันนี้เห็นคำไหม่พรุงนี้ก็จะลืม ครูบอกผมว่าต้องไช้คำไหม่ในประโยคทันทีและไช้ประโยคนี้หลายครั้ง วิธีนี้ดีมากแต่ผมอยู่ในประเทศอังกฤษไม่มีคนไทยอยู่ไกล้ ผมไม่อยากมีข้ออ้าง ผมลงชื่อitalkiหาคนไทยช่วยไห้

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  ภาษาไทยยาก

  วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรียนภาษาไทย ผมคิดว่าเรียนภาษาไทยนั้นยากมาก ผมน่าสนใจเรียนภาษาไทยตั้งแต่ผมไปเที่ยวเมืองไทยปีที่แล้ว เมื่อผมกลับบ้านผมอยากเรียนมาก ผมไปหาครูสอนห้ผมเพราะว่าผมไม่รู้เรียนยังไง สะมัยก่อนไม่เคยเรียนภาษาต่างประเทศก็เลยต้องหาครูช่วยไห้ ผมหาครูออนไลน์ ผมพบครูแต่ครูเป็นชาวต่างชาติจากอเมริกา เค้าอยู่เมืองไทยประมาญสิบปีแล้ว ซื่งผมเริ่มเรียนกับเค้าประมาญหนึ่่งปีที่แล้ว ครูบอกผมว่าถ้่่าอยากพูดชัดต้องเรียนเขียนและอ่านก่อน บทที่แรกผมเรียนปอปลาบอใบไม้อะไรอย่างเนี่ย ผมคิดว่าวิธีนี้ดีเพราะว่าถ้าผมสามารถอ่านได้ก็สามารถเรียนจากหนังสือเล่มไทยได้ด้วย แต่รู้แล้วอ่านไม่ไช่ง่ายๆ ครูสอนห้ผมคุยธรรมชาติ ผมคิดว่าภาษาไทยยากเพราะว่าทุกคนไทยบอกไม่เหมือนกัน ครั้งบ้างบางครั้งคนไทยคุยสุภาพแต่ครั้งบ้างบางครั้งคนไทยช้ภาษาตลาด แล้วก็่คนไทยคุยเร็วๆ ปกติผมฟังไม่ทัน ผมพยายามเรียนจากดูหนังไทยและอ่านหนังสือไทย เวลาที่ผมไปเมืองไทยปีนี้ผมซื้อหนังสือหลายเล่มมา หนังสือผมชอบที่สุดชื่อก๋วยเตี๋ยวนักเขียนแอนดรูว์บิ๊กส์ ผมต้องอ่านช้าๆแต่วันหน้าผมจะเลิก คุนแอนดรูว์แสดงว่ารั่งสามารถเรียนไทยได้และแสดงว่าคนไทยเรียนภาษาอังกฤษด้วย ผมมีปัญหากับการจำคำใหม่ ถ้าวันนี้เห็นคำใหม่พรุงนี้ก็จะลืม ครูบอกผมว่าต้องช้คำไหม่ในประโยคทันทีและช้ประโยคนี้หลายครั้ง วิธีนี้ดีมากแต่ผมอยู่ในประเทศอังกฤษไม่มีคนไทยอยู่กล้ ผมไม่อยากมีข้ออ้าง ผมลงชื่อitalkiหาคนไทยช่วยห้

   

  เขียนได้ดีแล้วครับ ติดอยู่นิดเดียวกับเรื่องการสะกดคำ เห็นด้วยกับปัญหาเรื่องการจำคำศัพย์ ก็เหมือนผมจำคำศัพย์ภาษาอังกฤษนั้นแหละครับ ต้องใช้เวลา ต้องอ่านเยาะๆ

  เก่งมาก

   

  ภาษาไทยยาก

  วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทย ผมคิดว่าการเรียนภาษาไทยยากมาก ผมน่าจะสนใจเรียนภาษาไทย ตั้งแต่ผมไปเที่ยวเมืองไทยปีที่แล้ว เมื่อผมกลับบ้านผมจึงอยากเรียนมาก ผมไปหาครูสอนภาษาไทยให้ผม เพราะว่าผมไม่รู้จะเรียนยังไง สมัยก่อนไม่เคยเรียนภาษาต่างประเทศก็เลยต้องหาครูช่วยไห้ ผมหาครูออนไลน์ ผมพบครูแต่ครูเป็นชาวต่างชาติจากอเมริกา เค้าอยู่เมืองไทยประมาสิบปีแล้ว ซื่งผมเริ่มเรียนกับเค้าประมาหนึ่่งปีที่แล้ว ครูบอกผมว่า ถ้าอยากพูดชัดต้องเรียนเกี่ยวกับการเขียนและการอ่านก่อน บทที่แรกที่ผมเรียน คือ ปอปลาและบอใบไม้ อะไรอย่างนี้ ผมคิดว่าวิธีนี้ดี เพราะว่าถ้าผมสามารถอ่านได้ก็จะสามารถเรียนจากหนังสือเล่มไทยได้ด้วย แต่รู้แล้วว่าการอ่านไม่ช่ง่ายๆ ครูสอนห้ผมคุยกับธรรมชาติรอบตัว ผมคิดว่าภาษาไทยยาก เพราะว่าทุกคนไทยบอกพูดไม่เหมือนกัน บางครั้งบ้างคนไทยคุยพูดสุภาพ แต่บางครั้งบ้างคนไทยช้ภาษาตลาดแล้วก็่คนไทยคุยพูดเร็วๆ ปกติผมฟังไม่ทัน ผมพยายามเรียนจากการดูหนังไทยและการอ่านหนังสือไทย เวลาที่ผมไปเมืองไทยปีนี้ผมซื้อหนังสือมาหลายเล่มมา หนังสือที่ผมชอบที่สุดชื่อ ก๋วยเตี๋ยว นักเขียนคือแอนดรูว์บิ๊กส์ ผมต้องอ่านช้าๆ แค่วันหน้าผมก็จะเลิกอ่าน คุแอนดรูว์ แสดงกล่าวไว้ว่ารั่งสามารถเรียนภาษาไทยได้และแสดงกล่าวไว้ว่าคนไทยสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วย ผมมีปัหากับการจดจำคำหม่ ๆ  ถ้าวันนี้เห็นคำหม่พรุ่งนี้ก็จะลืม ครูบอกผมว่าต้องช้คำหม่ในประโยคทันทีและช้ประโยคนี้หลาย ครั้ง วิธีนี้ดีมาก แต่ผมอยู่ในประเทศอังกฤษไม่มีคนไทยอยู่กล้ ผมไม่อยากมีเอามาเป็นข้ออ้าง ผมจึงลงชื่อใน italki หาเพื่อนคนไทยให้ช่วยเหลือไห้

  ภาษาไทยยาก

  วันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรียนภาษาไทย ผมคิดว่าเรียนภาษาไทยยากมาก ผมน่าจะสนใจเรียนภาษาไทยตังตั้งแต่ผมไปเที่ยวเมืองไทยปีที่แล้ว เมื่อผมกลับมาบ้านผมอยากเรียนมาก ผมไปหาครูสอนห้ผมเพราะว่าผมไม่รู้เรียนยังไง สะมัยสมัยก่อนไม่เคยเรียนภาษาต่างประเทศก็เลยต้องหาครูช่วยห้ ผมหาครูออนไลน์ ผมพบครูแต่ครูเป็นชาวต่างชาติจากอเมริกา เค้าอยู่เมืองไทยประมาญสิบปีแล้ว ซื่งผมเริ่มเรียนกับเค้าประมาหนึ่่งปีที่แล้ว ครูบอกผมว่าถ้่่าถ้าอยากพูดชัดต้องเรียนเขียนและอ่านก่อน บทที่แรกผมเรียนปอปลาบอใบไม้อะไรอย่างนี้เนี่ย ผมคิดว่าวิธีนี้ดีเพราะว่าถ้าผมสามารถอ่านได้ก็สามารถเรียนจากหนังสือเล่มไทยได้ด้วย แต่รู้แล้วอ่านไม่ไช่ง่ายๆ ครูสอนห้ผมคุยธรรมชาติ ผมคิดว่าภาษาไทยยากเพราะว่าทุกคนไทยบอกไม่เหมือนกัน บางครั้งบ้างคนไทยคุยสุภาพแต่บางครั้งบ้างคนไทยช้ภาษาตลาด แล้วก็่คนไทยคุยเร็ว ปกติผมฟังไม่ทัน ผมพยายามเรียนจากการดูหนังไทยและอ่านหนังสือไทย เวลาที่ผมไปเมืองไทย ปีนี้ผมซื้อหนังสือหลายเล่มมา หนังสือผมชอบที่สดสุดชื่อ ก๋วยเต๋ยว นักเขียนแอนดรูว์บิ๊กส์ ผมต้องอ่านช้าๆ แต่วันหน้าผมจะเลิก คุแอนดรูว์แสดงให้เห็นว่ารั่งสามารถเรียนไทยได้และแสดงว่าคนไทยเรียนภาษาอังกฤษได้ด้วย ผมมีปัหากับการจำคำหม่ ถ้าวันนี้เห็นคำหม่พรุง พรุ่งนี้ก็จะลืม ครูบอกผมว่าต้องช้คำหม่ในประโยคทันทีและช้ประโยคนี้หลายครั้ง วิธีนี้ดีมากแต่ผมอยู่ในประเทศอังกฤษไม่มีคนไทยอยู่กล้ ผมไม่อยากมีข้ออ้าง ผมลงชื่อitalkiหาคนไทยช่วยไห้ ให้ช่วย


  "คุณ แมทธิว เอาไปท่องนะ สำหรับท่องจำคำที่ใช้ไม้ม้วน ซึ่งมีเพียง 20 คำ ในภาษาไทย"


   

  ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
  ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู
  จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู
  สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง
  บ้าใบ้ถือใยบัว หูตามัวมาใกล้เคียง
  เล่าท่องอย่าละเลี่ยง ยี่สิบม้วนจำจงดี

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Thai

  Show More