Site Feedback

Task: em có một người bạn đang gặp chuyện khó khăn, buôn sầu..

Task: Em có một người bạn đang gặp chuyện khó khăn, buôn sầu. Hãy viết thư thăm hỏi và an ủi, khích lệ để giúp đỡ cho bạn của em.

Chào bạn. Bây giờ bạn có cảm thấy tốt hơn chưa? Mình rất lo lắng về bạn. Mình biết bạn đang gặp nhiều chuyện khó khăn trong thời gian này.

Chuyện gì xẫy ra, đã xẫy ra rồi. Bạn phải bỏ qua chuyện đó để bạn có thể sống tốt hơn. Bạn có xem nó giống một bài học tập. Mình biết đó không dễ dạng nhưng bạn phải cố gắng lên! Và bạn phải nhớ là mình sẽ luôn luôn ủng hộ bạn.

Mình hy vọng lá thư này có thể giúp bạn để nhấn ra rằng bạn xứng đáng hơn và mình mong đời được xem nù cười của bạn lại.

Người bạn tốt của bạn, Lisa.

Share:

 

5 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Task: em có một người bạn đang gặp chuyện khó khăn, buôn sầu..

  Task: Em có một người bạn đang gặp chuyện khó khăn, buôn sầu. Hãy viết thư thăm hỏi và an ủi, khích lệ để giúp đỡ cho bạn của em.

  Chào bạn. Bây giờ bạn có cảm thấy tốt hơn chưa? Mình rất lo lắng về  cho bạn. Mình biết bạn đang gặp nhiều chuyện khó khăn trong thời gian này.

  Chuyện gì xẫy  xảy ra, đã xẫy  xảy ra rồi. Bạn phải nên  bỏ qua chuyện đó để bạn có thể sống tốt hơn. Bạn có  hãy xem nó giống một bài học tập. Mình biết  điều đó không dễ dạng dàng nhưng bạn phải cố gắng lên nhé! Và bạn phải nhớ là mình sẽ luôn luôn ủng hộ bạn.

  Mình hy vọng lá thư này có thể giúp bạn để nhấn nhận  ra rằng bạn xứng đáng hơn và mình mong đời đợi được thấy lại  xem nù nụ cười của bạn lại.

  Người bạn tốt của bạn, Lisa.

   

   

   

  Your Vietnamese is very good. In my opinion, all the sentences in  your paragraph are well- organized . Athought there are some spelling mistakes in your paragraph, i think it is  acceptable. Hope that your Vietnamese will be better in the future. Hehe ^^

   

   

  Task: em có một người bạn đang gặp chuyện khó khăn, buôn sầu..

  Task: Em có một người bạn đang gặp chuyện khó khăn, buôn sầu. Hãy viết thư thăm hỏi và ,an ủi và khích lệ để giúp đỡ cho bạn của em.

  Chào bạn của tôi (will be more friendly).. Bây giờ bạn có đã cảm thấy tốt hơn chưa? Mình thực sự  rất lo lắng về bạn. Mình biết bạn đang gặp nhiều chuyện khó khăn trong thời gian này.

  Chuyện gì xẫy xãy ra cũng đã xẫy xãy ra rồi. Bạn phải hãy cố gắng bỏ vượt qua chuyện đó để bạn có thể sống tốt hơn. Bạn có hãy xem nó giống một bài học tập. Mình biết điều đó không dễ dạng dàng nhưng bạn phải hãy cố gắng lên! Và bạn phải nhớ là mình sẽ luôn luôn ủng hộ và bên cạnh bạn.

  Mình hy vọng mong rằng lá thư này có thể sẽ giúp bạn để nhấn nhận ra rằng bạn xứng đáng hơn và mình mong đời được xem nù nụ cười của bạn trở lại.

  Người bạn tốt của bạn, Lisa.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More