Site Feedback

Cebuano, drills 3 b

  OOPT

Malipayon sila karon. They are happy now.
Malipayon ko karon. I am happy now.
Malipayon ilaga karon. The mouse is happy now.
Malipayon Moymoy karon. Moymoy is happy now.
¬
Naa siya'y lima ka puwa nga sapatos. She has five red shoes.
Naa ko'y duha ka puti kabayos. I have two white horses.
Naa ka'y usa ka puti motor. You have one white motorbike.
Naa sila ug daghang ka mga bata. They have many children.

Ganahan ko ug sandwish nga walay sibuyas. I want a sandwich without onions.
Ganahan ko ug sandwich uban sibuyas. I want a sandwich with onions.
Ganahan ko ug sandwich uban Ladies' Choice. I want a sandwich with Ladies' Choice
Ganahan ko ug sandwich uban keso. I want a sandwich with cheese

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Other

  Show More