Site Feedback

Did I translate this Esperanto letter to English well enough?

 OOPT 

Groningen, la 10-an de marto 2006

Kara amiko,

Hieraŭ mi ricevis vian longan leteron. Kaj kun granda ĝojo mi konstatis, ke post naŭ Esperanto-lecionoj mi povas kompreni la tutan leteron. Kelkajn vortojn mi ne komprenis, sed mi havas vortaron.
Vi skribis pri via bela urbo Milano kaj mi tre volonte akceptas vian koran inviton. Mi volonte venos, kaj mi esperas, ke mi havos tre agrablajn feriojn en via lando. Vi povos montri al mi la belajn stratojn kaj belegajn domojn, kaj vi povos rakonti pri la historio de via urbo.
Mi apenaŭ povas atendi ĝis la somero. Kompreneble mi invitas ankaŭ vin veni al mia lando.
Kun malpacienco mi atendas vian respondon. Mi dankas vin pro la belaj poŝtmarkoj.
Kun multaj amikaj salutoj,

Via amiko.

My translation:

Groningen, the 10th of may 2006

Dearest friend,

Yesterday I received your long letter. And with great joy I noticed, that after 9 Esperanto lessons I can understand the entire letter. I don't understand some words, but I have a dictionary.
You wrote about your nice city Milan and I gladly accept your invitation. I would love to come, and I hope, that I'll have a comfortable holiday in your country. You can show me the nice streets and beautiful houses, and you can tell about the history of your city.
I can barely wait until the summer. Of course I invite you to come to my country as well.
With impatience I await your answer. I thank you for the nice postmark.
With many friendly greeting,

Your friend.


How did I do?

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Esperanto

  Show More