Site Feedback

Ang kaibigan ko, si Tạ Quang Diệu Tường

Ngayon araw na ito, gusto kong talakayin sa inyo ang tungkol sa kaibigan ko, si Tạ Quang Diệu Tường. Vietnamese siya; hindi ko pa bigkasin ang pangalan niya… pero hindi rin siya bigkasin ang aking, kaya pantay kami!

(Today I would like to discuss (talk to you) about my friend, Tạ Quang Diệu Tường. She’s Vietnamese; I still can’t pronounce her name… but she can’t pronounce mine either, so we’re equal!)

Nakilala ko siya sa Italki kamakailan lamang. Tumulong ako sa isang kaibigan niya sa kaniyang ingles na talaan, noon nag-usap kami sa seksyon ng mga komento, at sa wakas, niya ay pinadalhan ang kahilingan ng tagasudo sa akin. Mula noon, palagi na kaming nag-uusap sa Skype, Viber at Facebook.

(I met her recently on Italki. I helped one of her friend with her English entry, then we talked by the mean of the comments section and finally, she sent me a follower request. Since then, we talk a lot on Skype, Viber and Facebook. )

Nagtatangka na ako ng deskripsyon ng katawan niya, pero hindi ko nakita siya kahit kailan sa tunay na buhay (in real life), sa facebook lamang. Mayroon siyang nakaaakit na mukha; mayroon siyang mga itim na matang fino at tamihik, magandang ngiti at ilong na bilog. Kaniyang buhok ay mahaba, maganda at itim, hanggang sa gitna ng kaniyang likod. Siya ay balingkinitan, pwede siyang manekin ;).

(I will now attempt her physical description, however I never saw her in real life, only on facebook. She has a charming face; she has black, peaceable and fine eyes, a beautiful smile and round nose. Her hair is long, beautiful and black, until the middle of her back. She is svelte, she could be a mannequin ;).)

Bagay sa personalidad niya, mausisa siya, patuloy na nagtatanong siya sa aking: “Ano ginagawa mo na?” Naging itong isang “inside” na biro namin. At saka, mabait siya. Palaisip din siya, kaya namin ang mga nakawiwiling pagsasalitaan. Mabuti ang ugaling mapagpatawa niya. Katapusan, siya ay napakatalino.

(Regarding her personality, she’s curious, she’s constantly asking me: “What are you doing now”?. This became one of our inside joke. Furthermore, she’s kind. She’s also thoughtful, we can have very interesting conversations. She has a good sense of humour. Last, she is very smart.)

Sa maikling salita, maganda siya, sa labas at sa loob. Gustong gusto ko siya.

(In short, she’s beautiful, outside and inside. I really like her)

Thank you! Please suggest stylistic modifications as well!

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Ang kaibigan ko, si Tạ Quang Diệu Tường

  Ngayon araw na ito, gusto kong talakayin sa inyo ang tungkol sa kaibigan ko  kong, si Tạ Quang Diệu Tường. Vietnamese siya; hindi ko pa bigkasin  mabigkas ang pangalan niya… pero hindi rin siya niya mabigkas ang aking akin  (aking=My Akin=Mine) , kaya pantay (better use the word patas=fair/equal in terms of life or situation pantay is more on equality in height, mass, weigt or somethng like that) lang kami!  

  (Today I would like to discuss (talk to you) about my friend, Tạ Quang Diệu Tường. She’s Vietnamese; I still can’t pronounce her name… but she can’t pronounce mine either, so we’re equal!)

  Nakilala ko siya sa Italki kamakailan lamang. Tumulong  Tinulungan (tumulong is future tense) ako sa ko ang isang   niyang kaibigan niya sa kaniyang ingles na talaan, noong ( noon= was before/in the past) nag-usap kami sa seksyon ng mga komento, at sa wakas, niya ay pinadalhan nya ako ang ng  kahilingan ng tagasudo  tagasunod sa akin ( you can just simply use follower request. We don't use the term kahilingan ng tagasunod maybe no one will understand you hehe) Mula noon, palagi na kaming nag-uusap sa Skype, Viber at Facebook.

  (I met her recently on Italki. I helped one of her friend with her English entry, then we talked by the mean of the comments section and finally, she sent me a follower request. Since then, we talk a lot on Skype, Viber and Facebook. )

  Nagtatangka Ngayon ( now ) magtatangka (use mag if future tense)na ako ng sa (ng=of sa=in)deskripsyon ng katawan niya, pero hindi ko nakita siya pa siya nakita ( I haven't saw her)kahit kailan sa tunay na buhay (in real life), sa facebook lamang (its better to use "lang" lamang sounds old style hehe). Mayroon siyang nakaaakit nakakaakit na mukha; mayroon siyang mga itim na matang fino at tamihik, payapa at magandang mata. (tahimik= silent its better to use maganda for fine to be more natural) magandang ngiti at ilong na bilog. Ang Kaniyang buhok ay mahaba, maganda at itim, hanggang sa gitna ng kaniyang likod. Siya ay balingkinitan, pwede siyang maging ( can/could be) manekin ;).

  (I will now attempt her physical description, however I never saw her in real life, only on facebook. She has a charming face; she has black, peaceable and fine eyes, a beautiful smile and round nose. Her hair is long, beautiful and black, until the middle of her back. She is svelte, she could be a mannequin ;).)

  Bagay Tungkol (regarding/about)sa personalidad niya, mausisa siya, patuloy na nagtatanong siya sa aking syang nagtatanong sa akin: “Ano ginagawa mo na ngayon (now)?” Naging itong isang “inside” na biro namin ito. At saka, mabait siya. Palaisip din siya, kaya namin ang mga magkaroon (to have) ng nakawiwiling pagsasalitaan. Mabuti ang ugaling mapagpatawa niya. (its very weird to translate it word for word its better to say " Magaling syang magpatawa" She is good in making you laugh) Katapusan (katapusan= ending/finished) at huli or you can use at isa pa, siya ay napakatalino.

  (Regarding her personality, she’s curious, she’s constantly asking me: “What are you doing now”?. This became one of our inside joke. Furthermore, she’s kind. She’s also thoughtful, we can have very interesting conversations. She has a good sense of humour. Last, she is very smart.)

  Sa maikling salita, maganda siya, sa panlabas at sa panloob. ( if you just say labas at loob its more on location.. the word "pan" before loob and labas is used for referring whether you are referring for outside or inside)  Gustong gusto ko siya.

  (In short, she’s beautiful, outside and inside. I really like her)

  Thank you! Please suggest stylistic modifications as well!

   

   

  _____________________________

   

  Nice Job! Try to speak in tagalog in modern way but I love people who can speak Formal Tagalog because they sounds very smart.

  Ang kaibigan kong si Tạ Quang Diệu Tường

  Ngayon araw na ito, gusto kong talakayin sa inyo ang ay tungkol sa kaibigan kong si Tạ Quang Diệu Tường. Vietnamese siya; hindi ko pa kayang bigkasin ang pangalan niya… pero/subalit hindi niya rin siya kayang bigkasin ang aking pangalan, kaya patas kami!

  (Today I would like to discuss (talk to you) about my friend, Tạ Quang Diệu Tường. She’s Vietnamese; I still can’t pronounce her name… but she can’t pronounce mine either, so we’re equal!)

  Nakilala ko siya sa Italki kamakailan lamang. Tumulong ako sa isang kaibigan niya sa kaniyang ingles sa talaan, noong nag-usap kami sa seksyon ng mga komento, at sa wakas, niya ay pinadalhan niya ako ang kahilingan ng tagasunod sa akin. Mula noon, palagi na kaming nag-uusap sa Skype, Viber at Facebook.

  (I met her recently on Italki. I helped one of her friend with her English entry, then we talked by the mean of the comments section and finally, she sent me a follower request. Since then, we talk a lot on Skype, Viber and Facebook. )

  Nagtatangka na ako ng deskripsyon ng katawan niya, pero hindi ko pa siya nakikita siya kahit kailan sa tunay na buhay (in real life), sa facebook lamang. Mayroon siyang nakaakit-akit na mukha; mayroon siyang mga itim na matang pino at tamihik, magandang ngiti at ilong na bilog. Kaniyang buhok ay mahaba, maganda at itim, hanggang sa gitna ng kaniyang likod. Siya ay balingkinitan, pwede siyang maging manekin ;).

  (I will now attempt her physical description, however I never saw her in real life, only on facebook. She has a charming face; she has black, peaceable and fine eyes, a beautiful smile and round nose. Her hair is long, beautiful and black, until the middle of her back. She is svelte, she could be a mannequin ;).)

  Bagay sa personalidad niya, mausisa siya, patuloy na nagtatanong siya sa aking “Anong ginagawa mo na?” Naging ito ito ay naging isang “inside” na biro namin. At saka, mabait siya. Palaisip rin siya, kaya namin ang mga nakawiwiling pagsasalitaan. Magaling siya magpatawa Mabuti ang ugaling mapagpatawa niya. At isa pa, siya ay napakatalino.

  (Regarding her personality, she’s curious, she’s constantly asking me: “What are you doing now”?. This became one of our inside joke. Furthermore, she’s kind. She’s also thoughtful, we can have very interesting conversations. She has a good sense of humour. Last, she is very smart.)

  Sa madaling salita, maganda siya, sa labas at sa loob. Gustong gusto ko siya.

  (In short, she’s beautiful, outside and inside. I really like her)

  Thank you! Please suggest stylistic modifications as well!

  Ang kaibigan ko, si Tạ Quang Diệu Tường

  Ngayon araw na ito, gusto kong talakayin sa inyo ang tungkol sa kaibigan kong si Tạ Quang Diệu Tường. Vietnamese siya; Siya ay isang Vietnamese (sounds better). Hindi ko pa kayang bigkasin/mabigkas ang pangalan niya… pero ngunit (sounds better) hindi rin siya niya kayang bigkasin ang aking, kaya pantay lamang=only kami! (to further emphasize that you're both equal.

  (Today I would like to discuss (talk to you) about my friend, Tạ Quang Diệu Tường. She’s Vietnamese; I still can’t pronounce her name… but she can’t pronounce mine either, so we’re equal!)

  Nakilala ko siya sa Italki kamakailan lamang. Tumulong ako sa isang kaibigan niya sa kaniyang Ingles na talaan/Tinulungan ko ang isa niyang kaibigan sa kanyang Ingles na tala noong nag-usap kami sa seksyon ng mga komento,. at Sa wakas, niya ay pinadalhan ang kahilingan ng tagasudo sa akin. pinadalhan niya ako ng 'Follow Request'. (sometimes you can use the exact English words if you think if would be very misleading for the readers, or if the thing you're referring to can be easily understood, or is used in a generalized manner). Mula noon, palagi na kaming nag-uusap sa Skype, Viber at Facebook.

  (I met her recently on Italki. I helped one of her friend with her English entry, then we talked by the mean of the comments section and finally, she sent me a follower request. Since then, we talk a lot on Skype, Viber and Facebook. ) 

   

  Nagtatangka Susubukan kong ibigay ng na ako ang deskripsyon ng katawan niya, (tangka is almost generally perceived as a negative word like, "nagtatangkang pumatay" = "attempting to kill") pero kahit hindi ko pa man siya nakita sa tunay na buhay (in real life), sa facebook lamang. (Rather than "however" I think it's better to rephrase it as "I will now try to describe her physical appearance, EVEN IF I haven't seen her yet.") Mayroon siyang nakaaakit na mukha; mayroon siyang mga itim na matang fino pino at tamihik, magandang ngiti at ilong na bilog bilugan (= "circle/round-like", 'ilong na bilog' would be very funny since people would imagine that her nose is really "bilog".) Ang kaniyang buhok ay mahaba, maganda at maitim (parallelism), at ang haba ay umaabot hanggang sa gitna ng kaniyang likod. Siya ay balingkinitan, pwede maaari (maaari sounds more formal) siyang maging manekin ;).

  (I will now attempt her physical description, however I never saw her in real life, only on facebook. She has a charming face; she has black, peaceable and fine eyes, a beautiful smile and round nose. Her hair is long, beautiful and black, until the middle of her back. She is svelte, she could be a mannequin ;).)

  Bagay sa personalidad niya, mausisa siya. Patuloy na siyang nagtatanong siya sa aking: “Ano ginagawa mo na?” "Ano na ang ginagawa mo?" Naging itong isang “inside” na biro namin. Ito ay naging isang "inside joke" namin. At saka, mabait siya. Palaisip din siya, at palaisip kaya nakakaya naming magkaroon ang mga nakawiwiling pagsasalitaan usapan. Mabuti ang kanyang ugaling mapagpatawa niya. At huli sa lahat, Katapusan, siya ay napakatalino.

  (Regarding her personality, she’s curious, she’s constantly asking me: “What are you doing now”?. This became one of our inside joke. Furthermore, she’s kind. She’s also thoughtful, we can have very interesting conversations. She has a good sense of humour. Last, she is very smart.)

  Sa maikling salita, maganda siya, sa labas at sa loob/panlabas man o panloob. Gustong gusto ko siya.

  (In short, she’s beautiful, outside and inside. I really like her)

  Please comment for your questions, I am more than willing to help :) You did a great job! Ang galing galing mo na!

  Ngayong araw na ito, gusto kong talakayin sa inyo ang tungkol sa kaibigan kong si Tạ Quang Diệu Tường. Vietnamese siya; hindi ko pa kayang (kaya-able to) bigkasin ang pangalan niya… pero hindi rin siya niya kayang bigkasin ang aking, kaya pantay patas (pantay and patas have the same meaning= equal, but I would prefer the word "patas" for this one) kami! 


  (Today I would like to discuss (talk to you) about my friend, Tạ Quang Diệu Tường. She’s Vietnamese; I still can’t pronounce her name… but she can’t pronounce mine either, so we’re equal!)

  Nakilala ko siya sa Italki kamakailan lamang. Tumulong ako sa isang kaibigan niya sa kaniyang ingles na talaan noong nag-usap kami sa seksyon ng mga komento, at sa wakas, niya ay pinadalhan pinadalhan niya ako ng ang kahilingan ng tagasudo sa akin. Mula noon, palagi na kaming nag-uusap sa Skype, Viber at Facebook.

  (I met her recently on Italki. I helped one of her friend with her English entry, then we talked by the mean of the comments section and finally, she sent me a follower request. Since then, we talk a lot on Skype, Viber and Facebook. )

  Nagtatangka na ako ng deskripsyon ng katawan niya, pero hindi ko pa siya nakita nakikita siya kahit kailan sa tunay na buhay (in real life), sa facebook lamang. Mayroon siyang nakaaakit na mukha; mayroon siyang mga itim na matang fino pino at tamihik, magandang ngiti at ilong na bilog. Kaniyang buhok ay mahaba, maganda at itim, hanggang sa gitna ng kaniyang likod. Siya ay balingkinitan, pwede siyang manekin ;).

  (I will now attempt her physical description, however I never saw her in real life, only on facebook. She has a charming face; she has black, peaceable and fine eyes, a beautiful smile and round nose. Her hair is long, beautiful and black, until the middle of her back. She is svelte, she could be a mannequin ;).)

  Bagay sa personalidad niya, mausisa siya, patuloy na nagtatanong siya sa aking: “Ano ginagawa mo na?” "Anong ginagawa mo ngayon?"/"Ano nang ginagawa mo?" ("Anong" is the short term for "Ano ang") Naging itong Ito ay naging isang “inside” na biro namin. At saka, mabait siya. Palaisip din siya, kaya namin ang mga nakawiwiling pagsasalitaan. Mabuti ang ugaling mapagpatawa niya Magaling siyang magpatawa. Katapusan At isa pa, siya ay napakatalino.

  (Regarding her personality, she’s curious, she’s constantly asking me: “What are you doing now”?. This became one of our inside joke. Furthermore, she’s kind. She’s also thoughtful, we can have very interesting conversations. She has a good sense of humour. Last, she is very smart.)

  Sa maikling salita, maganda siya, sa labas at sa loob. Gustong gusto ko siya.

  (In short, she’s beautiful, outside and inside. I really like her)

  Thank you! Please suggest stylistic modifications as well!

   

   -- I'm not really good with explanations but I hope this would help! By the way, you're grammar is really good. Good Luck! ^^

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Filipino (Tagalog)

  Show More