Site Feedback

Ano sa Tagalog...

Sa blog ni Tim Ferriss, binigay niya ang 8 sentences kung paano ka magaaral kung ano anong language in 1 hour. http://www.fourhourworkweek.com/blog/2007/11/07/how-to-learn-but-not-master-any-language-in-1-hour-plus-a-favor/

Ito yung 8 sentences at yung inisipan kong translations. Paki-correct, para alam kung ano yung totoong translations ng mga to.

1) The apple is red.
Yung mga mansanas ay pula.
Pula ang mansanas.

2) It is John’s apple.
Mansanas ni John to.
Ito ay mansanas ni John.

3) I give John the apple.
Bigay kong mansanas kay John.

4) We give him the apple.
Bigay natin yung mansanas sa kanya.

5) He gives it to John.
Bigay niya kay John.

6) She gives it to him.
Bigay niya sa kanya.

7) I must give it to him.
Kailangan ko ibigay sa kanya.

8) I want to give it to her.
Gusto ko ibigay sa kanya.

SALAMAT! :D

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Ano sa Tagalog...

  Sa blog ni Tim Ferriss, binigay niya ang 8 sentences kung paano ka magaaral kung ano anong language in 1 hour. http://www.fourhourworkweek.com/blog/2007/11/07/how-to-learn-but-not-master-any-language-in-1-hour-plus-a-favor/

  Ito yung 8 sentences at yung inisipan kong translations. Paki-correct, para alam kung ano yung totoong translations ng mga to.

  1) The apple is red.
  Yung mga mansanas ay pula.
  Pula ang mansanas. -Good

  Ang mansanas ay kulay pula.


  2) It is John’s apple.
  Mansanas ni John ito. -Good
  Ito ay mansanas ni John. -Good

  3) I give John the apple.
  Bigay kong mansanas kay John.

  Binigyan ko si John ng mansanas.

  4) We give him the apple.
  Bigay natin yung mansanas sa kanya.

  Ibinigay namin sa kanya ang mansanas.


  5) He gives it to John.
  Bigay niya kay John. -Ibinigay niya ito kay John.


  6) She gives it to him.
  Bigay niya sa kanya.  -Ibinigay niya ito sa kanya.

  7) I must give it to him.
  Kailangan kong ibigay sa kanya.

  8) I want to give it to her.
  Gusto kong ibigay sa kanya.

  SALAMAT! :D

  Ano sa Tagalog...

  Sa blog ni Tim Ferriss, binigay niya ang 8 sentences kung paano ka magaaral kung ano anong language in 1 hour. http://www.fourhourworkweek.com/blog/2007/11/07/how-to-learn-but-not-master-any-language-in-1-hour-plus-a-favor/

  Ito yung 8 sentences at yung inisipan kong translations. Paki-correct, para alam kung ano yung totoong translations ng mga to.

  1) The apple is red.
  Yung mga mansanas ay pula.
  Pula ang mansanas. or Ang mansanas ay pula.

  2) It is John’s apple.
  Mansanas ni John to ito.
  Ito ay mansanas ni John. <<< perfect!

  3) I give John the apple.
  Bigay kong mansanas kay John. Bigay ko ang mansanas kay John.

  4) We give him the apple.
  Bigay natin yung mansanas sa kanya. <<< perfect!

  5) He gives it to John.
  Bigay niya kay John. <<< good!

  6) She gives it to him.
  Bigay niya sa kanya. <<< good!

  7) I must give it to him.
  Kailangan ko ibigay sa kanya. <<< good!

  8) I want to give it to her.
  Gusto ko ibigay sa kanya. <<< good!

  SALAMAT! :D

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Filipino (Tagalog)

  Show More