Site Feedback

quận của tôi

Chào bạn

Gia đinh của tôi vẫn ở Paris gần quận 13: quận châu Á (ngưỏ'i đến tù' nưò'c Việt Nam, Trung Quốc,Lào, Kampuchia, Nhật Bản...

Trong quận 13 có siêu thị̣ châu Á. Nhật cao và ngưỏ'i biết là siêu thị̣ Tang Frères.

Chung tôi tìm thấy thực phẩm châu Á và Pháp.

Thực phẩm châu Á là ìt đắt tiền siêu thị̣ Pháp.

Nhà gia đinh có bốn phòng.

Bây giỏ̀ mẹ, bố và em trai vẫn trong căn hộ.

cảm ơn cho giúp của bạn

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  quận   Quận 13, nơi tôi sinh sống ( Le 13ème arrondissement où ma famille se trouve)

  Chào bạn

  Gia đinh của tôi vẫn ở Paris gần quận 13: quận châu Á (ngưỏ'i đến tù' nưò'c nơi có nhiều người nhập cư từ Việt Nam, Trung Quốc,Lào, Kampuchia,Cam Bốt, Nhật Bản...

  Trong quận 13 có siêu thị̣ châu Á, Nhật cao và ngưỏ'i biết là siêu thị̣ Tang Frères nổi tiếng nhất là siêu thị Tang Frères ( ça veut dire que le plus marché inconnue est celle de Tang Frères) 

  Chung Chúng tôi tìm thấy thực phẩm châu Á và Pháp tại đây

  Thực phẩm châu Á ở đâyìt đắt tiền   rẻ hơn ( moins cher-> rẻ hơn)  siêu thị̣ Pháp.

  Nhà gia đinh tôi có bốn phòng.

  Bây giỏ̀ giờ mẹ, bố và em trai vẫn trong căn hộ.

  cảm ơn cho giúp sự giúp đỡ của bạn

   

   

  Chào bạn

  Gia đinh đình của tôi hiện nay vẫn ở Paris, gần quận 13: quận châu Á (ngưỏ'i đến tù' nưò'c người đến từ Việt Nam, Trung Quốc ( China ), Lào, Kampuchia campuchia ( cambodia ), Nhật Bản...

  Trong quận 13 có siêu thị̣ châu Á. Nhật cao và ngưỏ'i biết là siêu thị̣ Tang Frères ( You mean the supermarket's name is Tang Frère ???  or Tang Frère is the name Japanese and Vietnamese call it ???).

  Chung chúng tôi tìm thấy thực phẩm châu Á và Pháp.

  Thực phẩm châu Á là ìt ít đắt tiền siêu thị̣ Pháp. ( you mean The asian food is cheaper than french food at the supermarket? )

  Nhà gia đinh tôi có bốn phòng.

  Bây giỏ̀ giờ mẹ, bố và em trai tôi vẫn  trong căn hộ.

  cảm ơn cho sự trợ giúp của bạn

  quận của tôi

  Chào bạn

  Gia đinh đình của tôi hiện nay vẫn ở Paris gần quận 13: quận châu Á (ngưỏ'i đến tù' nưò'c gồm những người đến từ Việt Nam, Trung Quốc,Lào, Kampuchia, Nhật Bản...)

  Trong quận 13 có siêu thị̣ châu Á. Nhật cao và ngưỏ'i biết là siêu thị̣ Tang Frères. (Do you mean France people name this supermarket is "Tang Freres" ?)

  Chung Chúng tôi tìm thấy thực phẩm châu Á và Pháp.

  Thực phẩm châu Á ở siêu thị này ìt ít đắt tiền hơn ở siêu thị̣ Pháp.( hoặc rẻ hơn = ít đắt tiền hơn )

  Nhà gia đinh tôi có bốn phòng.

  Bây giỏ̀  giờ (hoặc'' hiện nay'') mẹ, bố và em trai tôi vẫn trong căn hộ.

  cảm ơn cho giúp sự trợ giúp của bạn

  quận của tôi

  Chào bạn

  Gia đinh đình của tôi vẫn ở Paris gần quận 13: quận châu Á (ngưỏ'i đến tù' nưò'c người đến từ Việt Nam, Trung Quốc,Lào, Kampuchia, Nhật Bản... )

  Trong quận 13 có siêu thị̣ châu Á. Nhật cao và ngưỏ'i biết là siêu thị̣ Tang Frères.

  Chung Chúng tôi tìm thấy thực phẩm châu Á và Pháp.

  Thực phẩm châu Á là ìt đắt tiền ở đây thì ít đắt tiền hơn ở siêu thị̣ Pháp.

  Nhà gia đinh tôi có bốn phòng.

  Bây giỏ̀ giờ mẹ, bố và em trai vẫn trong căn hộ.

  cảm ơn cho giúp sự trợ giúp của bạn.  I don't understand the sentence:" Nhật cao và ngưỏ'i biết là siêu thị̣ Tang Frères". can you write again by English?

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More