Site Feedback

Setninger og verbtider

- Da jeg var liten, ville jeg bli lege. Jeg tror at hvis jeg hadde studert medisin, kunne jeg ha blitt en bra lege, men til slutt studerte jeg kjemi.

- Jeg måtte jobbe som snekker mens jeg studerte. Da jeg ble ferdig på universitetet, skulle jeg jobbe som kjemiker.

- Du burde ha gjort det samme.

- Jeg hadde aldri hatt muligheten før nå til å fortelle deg at du må lete etter arbeid.

- Det var en veldig lett eksamen og hvis jeg hadde lest, hadde jeg ikke suspendert.

- Jeg har bodd i Barcelona i mange år, nå vil jeg gjerne bo i en annen by.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Setninger og verbtider

  - Da jeg var liten, ville jeg bli lege. Jeg tror at hvis jeg hadde studert medisin, kunne jeg ha blitt en bra lege, men til slutt studerte jeg kjemi.

  - Jeg måtte jobbe som snekker mens jeg studerte. Da jeg ble ferdig på universitetet, skulle jeg jobbe som kjemiker.

  - Du burde ha gjort det samme.

  - Jeg hadde har aldri ikke hatt muligheten før nå til å fortelle deg at du må lete etter arbeid.

  - Det var en veldig lett eksamen, og hvis jeg hadde lest, hadde jeg ikke suspendert strøket.

  - Jeg har bodd i Barcelona i mange år, nå vil jeg gjerne bo i en annen by.

   

   

  I den fjerde setningen er det mer passende med "har hatt" enn "hadde hatt". Som du ser på verbene, er det ene verbet i "har hatt" i nåtid og det andre i fortid. I "hadde hatt" er begge verbene i fortid. Når man bruker "har hatt" snakker man om noe som har skjedd før nå. Hvis det er flere verb i setningen, er de andre verbene ofte infinitiv.

  - Jeg har ikke hatt mulighet før nå til å fortelle deg at du må lete etter arbeid.

  - Jeg har hatt lyst til å begynne å lære spansk i lang tid. 

   

  "Jeg har aldri hatt muligheten før nå til å fortelle deg at du må lete etter arbeid" er ikke feil, men i dette tilfellet er det vanligere å si "ikke" og "mulighet" i stedet for "aldri" og "muligheten".

   

  Når man bruker "hadde hatt" snakker man om noe som har skjedd før noe annet som har skjedd i fortid. I slike setninger er alle verbene i fortid.

  - Hvis jeg hadde hatt lappen, ville jeg kjøpt en bil.

  - Hun fortalte meg om alle kjæledyrene hun hadde hatt.

   

  :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Norwegian

  Show More