Site Feedback

Французите се лоши за странските јазици

Дали најголем дел од французите го зборуваат само францускиот јазик? Да, тоа е точно!

Додека многу странски туристи доаѓаат во Франција, само 14 проценти од французите деца зборуваат правилно англиски и помалку од една третина од французите се двојазични.

Проблемот е учењето во училиште. Имаме само два часа на англиски секоја недела во училиште и ја учиме првенствено граматиката, не зборуваме многу.
Исто така сите филмови се преведени.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Французите не се прилагодени  на странските јазици.

  Дали најголем дел од французите го зборуваат само францускиот јазик? Да, тоа е точно!

  Додека многу странски туристи доаѓаат во Франција, само 14 проценти од французите зборуваат правилно англиски и помалку од една третина од французите се двојазични.

  Проблемот е учењето во училиште. Имаме само два часа на англиски секоја недела во училиште и ја учиме првенствено граматиката, и не зборуваме многу.
  Исто така сите филмови се преведени.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Macedonian

  Show More