Site Feedback

يك موضوع جالب

در مسكو تابستان ها كه روزها طولاني تر هستند، ساعت ده بعد از ظهر خورشيد شروع به غروب كردن ميكند و ساعت يازده بعد از ظهر هوا كاملاً تاريك ميشود! در ساعت پنج صبح هم خورشيد در آسمان است. در ايران خيلي زود شب ميشود و خيلي دير صبح!

Share:

 

6 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  يك موضوع جالب

  در مسكو تابستان ها كه روزها طولاني تر هستند، ساعت ده بعد از ظهر خورشيد شروع به غروب كردن ميكند و ساعت يازده بعد از ظهر هوا كاملاً تاريك ميشود! در ساعت پنج صبح هم خورشيد در آسمان است. در ايران خيلي زود شب ميشود و خيلي دير صبح!

   

  Здравствуйте, дорогая Polina.

  Слово "вечер" переводится на персидский язык словом "بعدازظهر", но словосочетания ده بعدازظهر и یازده بعدازظهر персидскоязычным непонятны потому что в Иране, как ты сама сказала, солнце поздно встаёт и рано спускается и слово بعدازظهر значит после полденя до заката солнца. Вместо ده بعدازظهر и یازده بعدازظهر лучше было сказать ساعت 22 и ساعت 23 .

  بعدازظهر - это словосочетание и его надо написать без интервалов!

  در ساعت پنج صبح ---> ساعت پنج صبح

  Удачи Вам!

  Кстати! исправьте мои ошибки, пожалуйста! :p

  يك موضوع جالب

  در مسكو تابستان ها كه روزها طولاني تر هستند، ساعت ده بعد از ظهر خورشيد شروع به غروب كردن ميكند و ساعت يازده بعد از ظهر هوا كاملاً تاريك ميشود! در ساعت پنج صبح هم خورشيد در آسمان است. در ايران خيلي زود شب ميشود و خيلي دير صبح!

   

  من هیچ ایرادی در متن ندیدم. متن کاملا صحیح است. اما در مورد خود بحث، گفته شما صحیح است شهر مسکو در عرض های بالاتر جغرافیایی واقع شده است یعنی در مدار 55 درجه شمالی در حالی که تهران که شما در آن هستید در مدار 35 درجه است  و همین مسئله اختلاف طول مدت شب و روز را توجیه می کند. به عنوان مثال در شهر اسلو پایتخت نروژ که در مدار 59 درجه است طول روز در تابستان به مراتب طولانی تر از مسکو است

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More