Site Feedback

thật lưới quá!

 

Gấn đây tôi được lưới. Lâu rồi tôi không viết một bái viết tren italki.
Tôi đã bận, hai tháng trươc tôi bất đau thực hanh võ thuạt nữa. Tôi đã học võ 3 năm trươc khi anh sông ở Ontario, nhưng từ đó tôi đi đền ở Vancouver, không có nời đẻ thực hanh. Thì hai tháng trươc tôi tìm một đoạn thể, thì vậy tôi đã được phân tâm va không học tiếng việt đủ.

Bây giờ tôi biết tôi phải học va thực hanh tiếng việt nữa. Tôi không có từ vựng lơn, cũng không thể nói bắng tiếng việt. Đây là lý do tôi biết tôi phải tiếp tục học, viết bai tren italki va nói với bạn tôi.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Thật lưới lười quá!

  Gấn Gần đây tôi được lưới lười lắm. Lâu rồi tôi không viết một bái viết tren bài trên italki.
  Tôi đã bận, hai tháng trươc trước tôi bất đau bắt đầu thực hanh hành võ thuạt thuật nữa. Tôi đã học võ được 3 năm trươc khi anh sông còn sống ở Ontario, nhưng từ đó lúc đến đi đền ở Vancouver, tôi không có nời đẻ nơi để thực hanh hành. Thì hai tháng trươc trước tôi tìm được một đoạn đoàn thể, thì  vậy tôi đã được bị * phân tâm va  không học tiếng Việt đầy đủ.

  Bây giờ tôi biết tôi phải học va  thực hanh hành tiếng Việt nhiều hơn nữa. Tôi không có nhiều từ vựng lơn, cũng không thể nói bắng bằng tiếng Việt. Đây Đó là lý do tôi biết tôi phải tiếp tục học, viết bai tren bài trên italki va  nói chuyện với bạn tôi.

   

   

   

  Thật lưới lười quá!

  Gấn Gần đây tôi được lưới lười lắm. Lâu rồi tôi không viết một bái viết bài tren trên italki.
  Tôi đã bận ( Dạo này tôi rất bận ), hai tháng trước trươc tôi bất đau bắt đầu thực hành võ thuật hanh võ thuạt nữa. Tôi đã học võ 3 năm trươc trước khi anh sông còn sống ở Ontario, nhưng từ đó tôi đi đền từ khi đến Vancouver, tôi không có nời đẻ nơi để thực hành hanh. Thì hai tháng trươc trước tôi tìm được một đoạn đoàn thể, thì vì vậy tôi đã được bị phân tâm va và không học tiếng Việt đầy đủ ( không có thời gian để học tiếng Việt ).

  Bây giờ tôi biết tôi phải học va và thực hanh hành tiếng Việt nhiều hơn nữa. Tôi không có nhiều từ vựng lơn, cũng không thể nói bắng tiếng việt. Đây là lý do tôi biết tôi phải tiếp tục học, viết bai tren bài trên italki va  nói với bạn tôi.

  thật lưới lười quá!

  Gấn đây tôi được lưới lười lắm.Lâu rồi tôi không viết một bái bài viết tren trên italki.
  Tôi đã bận, hai tháng trươc trước tôi bất đau  đã bắt đầu thực hanh hành võ thuạt thuật nữa. Tôi đã học võ 3 năm trươc trước khi anh sông còn sống ở Ontario, nhưng từ sau đó tôi đi đền đến ở Vancouver, không có nời đẻ nơi để thực hanh hành.Thì hai tháng trươc trước tôi đã tìm được một đoạn đoàn thể, thì  vậy tôi đã được bị phân tâm va  không học tiếng Việt đầy đủ.

  Bây giờ tôi biết tôi phải học va  thực hanh hành tiếng Việt hơn nữa. Tôi không có nhiều từ vựng lơn, cũng không thể nói bắng tiếng Việt. Đây là lý do tôi biết tôi phải tiếp tục học, viết bai tren bài trên italki va nói chuyện với bạn tôi.

   

  You should pay attention to accents! I'll help you practice speaking Vietnamese, contact me! :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More