Site Feedback

Đi quá lâu! ( Gone to long!)

Tôi rời Hàn Quốc thời gian dài trước đây, 7 năm rồi. Tôi sẽ rất vui khi được quay trở lại Hàn Quốc, để xem cha tôi.
Tôi nhớ anh ấy và em gái của tôi rất nhiều.
Sống ở Mỹ với mẹ mỹ của tôi và em gái là tốt đẹp, nhưng tôi nhớ tất cả mọi thứ về cuộc sống ở Seoul.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Đi quá lâu! ( Gone to long!)

  Tôi rời Hàn Quốc một khoảng thời gian dài trước đây, 7 năm rồi. Tôi sẽ rất vui khi nếu được quay trở lại Hàn Quốc, để xem thăm cha tôi.
  Tôi nhớ anh ấy cha và em gái của tôi rất nhiều.
  Sống ở Mỹ với mẹ mỹ của tôi và em gái là tốt đẹp, nhưng tôi nhớ tất cả mọi thứ về cuộc sống ở Seoul.

   

  Bạn học nhiều ngôn ngữ mà nói tiếng Việt được như vậy thì thật là "cừ khôi" đó! Chúc bạn luôn đạt được mong muốn của mình! 

  Đi quá lâu! ( Gone to long!)

  Tôi rời xa Hàn Quốc được một quãng thời gian dài, 7 năm đã qua. Tôi sẽ rất vui nếu được quay trở lại Hàn Quốc, để có thể thăm/gặp lại cha tôi. 

  Tôi nhớ ông ấy và em gái của tôi rất nhiều.
  Cuộc sống ở Mỹ với người mẹ là người Mỹ của tôi cùng người em gái khá tốt đẹp. Nhưng, tôi vẫn luôn nhớ về tất cả, về cuộc sống ở Seoul.

  Đi quá lâu! ( Gone to long!)

  Tôi rời Hàn Quốc thời gian dài trước đây,(đã) 7 năm rồi. Tôi sẽ rất vui khi được quay trở lại Hàn Quốc, để xem (gặp) cha tôi.
  Tôi nhớ anh ấy (cha tôi) và em gái của tôi rất nhiều.
  Tuy cuộc Sống ở Mỹ với mẹ mỹ của tôi và em gái  (rất)tốt đẹp, nhưng tôi nhớ tất cả mọi thứ về cuộc sống ở Seoul (rất nhiều)
   
  Cố gắng nhé, tiếng việt của bạn rất tốt!

  Đi quá lâu! ( Gone to long!)

  Tôi rời Hàn Quốc được một thời gian dài trước đây, đã 7 năm rồi. Tôi sẽ rất vui khi được quay trở lại Hàn Quốc, để xem gặp cha tôi.
  Tôi nhớ anh ông ấy và em gái của tôi rất nhiều.
  Tuy sống ở Mỹ với mẹ mỹ của tôi và em gái  rất tốt đẹp, nhưng tôi nhớ tất cả mọi thứ về cuộc sống ở Seoul.

  Đi quá lâu! ( Gone to long!)

   

  Tôi rời Hàn Quốc thời gian dài trước đây, đã 7 năm rồi. Tôi sẽ rất vui khi được quay trở lại Hàn Quốc, để xem gặp lại cha tôi.
  Tôi nhớ anh ông ấy và em gái của tôi rất nhiều.
  Tuy cuộc sống ở Mỹ với mẹ mỹ của tôi và em gái tốt đẹp, nhưng tôi nhớ tất cả mọi thứ về cuộc sống ở Seoul.

   

  Hope you will meet your dad and sister soon ;)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More