Site Feedback

Hè chưa hết đã phải đi học rồi.

Thứ 4 này lại lên trường tập trung. :) Cảm thấy thật buồn vì hè thì sắp hết mà mình chưa làm được gì mấy cả.

Share:

 

8 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More