Site Feedback

תפסת מרובה לא תפסת

היום שניתי את הפרופייל שלי והורדתי רשימה ארוכה של שפות שבחתלומות שלי הייתי רוצה לדבר. נראה לי עדיף שאתרכז בשתי שפות, (עברית וצרפתית) עד שאני יודעת אותן טוב מאד. ותודה לאלו שמחמיאים לי על העברית שלי אבל האמת היא שיש לי עוד מלשפר, במיוחד בכתב. אני עדיין לא מרגישה שאני יכולה לעבוד באופן מקצועי בעברית. וזאת השאיפה שלי שב"ד יום אחד אוכל לתפקד בעברית בדיוק כמו שאני מתפקדת באנבלית..

ובינתיים תודה לאלו שמתקנים ועוזרים לי.

.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  "שיש לי עוד מה לשפר"
  יש עוד שתי שגיאות מקלדת, אבל זה לא קשור לידיעת השפה.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More