Site Feedback

Ngày kỷ niệm

 

Hôm ngày là kỷ niệm của tôi va bạn gái tôi.
Chúng tôi có quan hệ 6 năm rồi. Rất lâu rồi.

Lúc xong lám việc chúng tôi đi ăn tối ở pub địa phương và cuối tuần nay chúng tôi sẽ đi tham Seattle cho hai ngày
Anh yêu em ấy

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Ngày kỷ niệm

  Hôm nay ngày là ngày kỷ niệm của tôi va  bạn gái tôi.
  Chúng tôi có quan hệ quen nhau 6 năm rồi. Rất lâu rồi.

  Lúc xong lám việc làm việc xong chúng tôi đi ăn tối ở pub địa phương (or quán ăn gần nhà or quán ăn địa phương or quán ăn bình dân) và cuối tuần nay chúng tôi sẽ đi tham thăm (or tham quan) Seattle cho trong hai ngày. 
  Anh Tôi yêu em  ấy.

  Ngày kỷ niệm

  Hôm ngày nay là ngày kỷ niệm của tôi va bạn gái tôi.
  Chúng tôi có quan hệ quen nhau 6 năm rồi. Rất lâu rồi.

  Lúc xong lám việc làm việc xong chúng tôi đi ăn tối ở pub địa phương và cuối tuần nay này chúng tôi sẽ đi tham quan Seattle cho trong hai ngày
  Anh Tôi yêu em  ấy.

  Ngày kỷ niệm,

  Hôm ngày nay là ngày kỷ niệm của tôi va  bạn gái tôi.
  Chúng tôi đã quen nhau được có quan hệ 6 năm rồi. Rất lâu rồi.

  Sau khi làm việc xong, Lúc xong lám việc chúng tôi đi ăn tối ở pub địa phương và cuối tuần nay này chúng tôi sẽ đi tham quan Seattle cho hai ngày.
  Anh Tôi yêu em  ấy.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More