Site Feedback

תפסת מועט תפסת

היום שיניתי שוב את הפרופיל וגם את הצרפתית הורדתי. ומעכשיו אני מתרכזת אך ורק בעברית. נראה לי שזאת הדרך היחידה שאשיג את רמה שאני שואפת אלייה

המילה החדשה שלי להיום היא: גלמוד
שמעתי משפט בתוכנית: ואתה לא מפחד שיום אחד תמצא את עצמך גלמוד וערירי.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  תפסת מועט תפסת

  היום שיניתי שוב את הפרופיל וגם את צרפתית הורדתי. ומעכשיו אני מתרכזת אך ורק בעברית. נראה לי שזאת הדרך היחידה להשיג את הרמה שאני שואפת אליה

  המילה החדשה שלי להיום היא: גלמוד
  שמעתי משפט בתוכנית: ואתה לא מפחד שיום אחד תמצא את עצמך גלמוד וערירי.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More