Site Feedback

Cайн уу? Сонин сайхан юу байна?

 

Би ОХУ-ны иргэн, буриад үндэстэй бүcгүй. Тигээд орос хэлийг өөрийн хэлээс илүү сайн мэдэж байна. Надад монгол хэл заах хүн байна уу?

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Cайн уу? Сонин сайхан юу байна?

  Би ОХУ-ны иргэн, буриад үндэстэй бүcгүй. Тэгээд орос хэлийг өөрийн хэлээс илүү сайн мэдэж байна. Надад монгол хэл заах хүн байна уу?

   

  Орос хэлийг эх хэлээсээ илүү сайн мэднэ.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Mongolian

  Show More