Site Feedback

Nanha piyanovaadak. Part 3.

Viki muskarayi. - Viki smiled.

Unhonne Azul ke kaan me ek piyano-shikshak ka rahasya phusphusaya. - Unhonne?.... piyano-shikshak?..... whispered secret in the Azul's ear.......

"Apne dil se bajaao, ungaliyon nahi". - Play with your heart, not fingers".

Hamesha ki tarah, Viki ne apne stikars ka dibbe nikala. - Like always, Viki ..... her stikers' box.

Azul ne apna haatha aage badha(barha?) diya aur Viki ne shandar titli ka ek stikar uske haatha par chipka diya. - ? (haatha? haatha aage? badha(barha)? shandar? tili? chipka?)

"Lo, jab tum aapne dil se bajaana chaho to is title ke baare me sochna", unhonne kaha. - "Take, when you want to play with your heart, then think about (title?)", ..... said.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hindi

  Show More