Site Feedback

משירי ארץ אהבתי: 1

יש שיר יפה ומפורסם של חוה אלברסטיין בשם משירי ארץ אהבתי. וכמובן שידוע לכול שהמשוררת הייתה לאה גולדברג. השיר מאד יפה ושמעתי אותו הרבה פעמים בלי ממש לשים לב ולהבין את כל המילים ואת המשמעות הטמונה בו. מצאתי את המילים של השיר באתר שירנט והתבוננתי בהן יותר בעומק. בנוסף לזה אני קראתי מאמר על למה התכוונה המשוררת בשיר. על פניו השיר מתייחס לארץ ישראל, אבל יש אומרים שגולדברג כתבה את השיר כהבעת הגעגועים שלה לארץ המולדת שלה. אני לא יודעת מספיק על זה כדי להביע דעה לכאן או לכאן. יכול להיות שמישהו שקורא את זה יודע יותר בעניין. אבל רציתי לכתוב כמה מחשבות שהיו לי כאשר קראתי את השיר. (ואני מודה בזה מראש שאני מפרשת באופן קצת חופשי!)

בשבילי המלכה היא השכינה, וכאשר אין לשכינה בית (כלומר בית המקדש) אז כתוצאה מכך למלך, שזה השם, אין לו כתר. כלומר השם לא מוכר בעולם, ולכן לא מוכתר בעולם הזה. וה"שבעה ימים" כאשר הכל טוב ויפה, כאשר אפילו הקבצנים נחים מעבודתם והם שמחים, ואנשים פותחים את בתיהם, זה בעצם יום השביעי, השבת. גולדברב מאריכה בתיאור של ה"שבעה ימים" וזה ממש מתאר את השבת: הנרות ברוכים, השולחנות ערוכים, הקבצנים עומדים בתפילה וכולי. ובסך הכל כל היהודים "קבצניים" לפני השם, שאנחנו מבקשים נדבות ומתנות חינם.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  משירי ארץ אהבתי: 1

  יש שיר יפה ומפורסם של חוה אלברשטיין בשם משירי ארץ אהבתי. כמובן שידוע לכל שהמשוררת הייתה לאה גולדברג. השיר מאד יפה ושמעתי אותו הרבה פעמים בלי ממש לשים לב ולהבין את כל המילים ואת המשמעות הטמונה בו. מצאתי את המילים של השיר באתר שירנט והתבוננתי בהן יותר בעומק. בנוסף לזה אני קראתי מאמר על למה התכוונה המשוררת בשיר. על פניו השיר מתייחס לארץ ישראל, אבל יש אומרים שגולדברג כתבה את השיר כהבעת הגעגועים שלה לארץ המולדת שלה. אני לא יודעת מספיק על זה כדי להביע דעה לכאן או לכאן. יכול להיות שמישהו שקורא את זה יודע יותר בעניין. אבל רציתי לכתוב כמה מחשבות שהיו לי כאשר קראתי את השיר. (ואני מודה בזה מראש שאני מפרשת באופן קצת חופשי!)

  בשבילי המלכה היא השכינה, וכאשר אין לשכינה בית (כלומר בית המקדש) אז כתוצאה מכך למלך, שזה השם, אין לו כתר. כלומר השם לא מוכר בעולם, ולכן לא מוכתר בעולם הזה. וה"שבעה ימים" כאשר הכל טוב ויפה, כאשר אפילו הקבצנים נחים מעבודתם והם שמחים, ואנשים פותחים את בתיהם, זה בעצם יום השביעי, השבת. גולדבר מאריכה בתיאור של ה"שבעה ימים" וזה ממש מתאר את השבת: הנרות ברוכים, השולחנות ערוכים, הקבצנים עומדים בתפילה וכולי. ובסך הכל כל היהודים "קבצניים" לפני השם, שאנחנו מבקשים נדבות ומתנות חינם.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More