Site Feedback

משירי ארץ אהבתי: 2

אני לא יודעת האם "העלובה שלי" מתייחסת לארץ ישראל או לעם ישראל. בקשר ל "רק אחד בעולם את שבחך אמרה" אולי זה רק השם שאומר את שבח של עם ישראל, וכל שאר העולם מגנה אותנו, או זה רק עם ישראל שמשבח את ארץ ישראל. וכל עוד שאו עם ישראל או ארץ ישראל מבוזה, הכל הפוך בעולם, ואפילו יש הפיכה בין התפקיד של המלך לבין המלכה, שעכשיו למלך אין בית, ולמכלה אין כתר.

ונראה לי ששני הבתים האחרונים מתייחסים לחורבן בית המקדש ואל הגלות. היא מתארת את עם ישראל לפני שהם יגולו מארצם, מחפשים מזכרות, ואז את החוויה היהודית בגלות, שלרוב, היהודים היו מנודים מהחברה הרגילה. אבל הם אף פעם לא שכחו את "דלותך הזוהרת" שזה בעצם הדלתות או השערים של בית המקדש.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  משירי ארץ אהבתי: 2

  אני לא יודעת האם הפנייה "העלובה שלי" מתייחסת לארץ ישראל או לעם ישראל. בקשר ל "רק אחדת בעולם את שבחך אמרה" אולי זה רק השם שאומר את שבחו של עם ישראל, וכל שאר העולם מגנה אותנו, או שזה רק עם ישראל שמשבח את ארץ ישראל. וכל עוד שאו עם ישראל או ארץ ישראל מבוזה, הכל הפוך בעולם, ואפילו יש הפיכה בין התפקיד של המלך לבין זה של המלכה, שעכשיו למלך אין בית, ולמכלה אין כתר.

  ונראה לי ששני הבתים האחרונים מתייחסים לחורבן בית המקדש ואל הגלות. היא מתארת את עם ישראל לפני שהם יוגולו מארצם, מחפשים מזכרות, ואז את החוויה היהודית בגלות, שלרוב, היהודים היו מנודים מהחברה הרגילה. אבל הם אף פעם לא שכחו את "דלותך הזוהרת" שזה בעצם הדלתות או השערים של בית המקדש.

   

  שלום שירה,

  לגבי הפרשנות של השיר - כנראה קיימות פרשנויות רבות

  אפשרות אחרת לפירוש של השורה

  "רק אחת בעולם את שבחך אמרה"

  (ושימי לב שזאת אחת ולא אחד)

  היא שמדובר במשוררת עצמה, היא זאת שמהללת את המכורה שלה, למרות עליבותה.

  לגבי "דלותך הזוהרת" - מדובר כאן באוקסימורון -

  כלומר, דבר והיפוכו

  אין שום קשר בין המילה דלות למילה דלת ולכן לא מדובר בדלתות או שערים.

  דלות היא מילה שפירושה עוני (תחשבי על שם התואר דל).

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More