Site Feedback

משירי ארץ אהבתי: 2

אני לא יודעת האם "העלובה שלי" מתייחסת לארץ ישראל או לעם ישראל. בקשר ל "רק אחד בעולם את שבחך אמרה" אולי זה רק השם שאומר את שבח של עם ישראל, וכל שאר העולם מגנה אותנו, או זה רק עם ישראל שמשבח את ארץ ישראל. וכל עוד שאו עם ישראל או ארץ ישראל מבוזה, הכל הפוך בעולם, ואפילו יש הפיכה בין התפקיד של המלך לבין המלכה, שעכשיו למלך אין בית, ולמכלה אין כתר.

ונראה לי ששני הבתים האחרונים מתייחסים לחורבן בית המקדש ואל הגלות. היא מתארת את עם ישראל לפני שהם יגולו מארצם, מחפשים מזכרות, ואז את החוויה היהודית בגלות, שלרוב, היהודים היו מנודים מהחברה הרגילה. אבל הם אף פעם לא שכחו את "דלותך הזוהרת" שזה בעצם הדלתות או השערים של בית המקדש.

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More