Site Feedback

שאיתם?

ההקשר הוא סיפור של חייל חרדי, שמספר על איך אנשים מבזים אותו, ואומרים שהוא פרזיט

ובכן האוכל שאיתם מאכילים את האנשים שרואים טלוויזיה, משפיע בגדול ועל אנשים טובים באמת ואף על פי כן הם מושפעים מהשפע של רוע המורעף עלינו מכל כלי התקשורת, עוד יום ועוד יום בסוף הם קונים את מה שמספרים להם מבלי שישימו לב.

לא הבנתי את המילה: שאיתם

תודה

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More