Site Feedback

你好大家 ni3 hao3 da4 jia1

我爱中文. wo3 ai4 zhong1 wen2.
我的台湾朋友教了我. wo3 de tai2 wan1 peng2 you3 jiao4 le wo3.
今天是星期四. jin1 tian1 shi4 xing1 qi2 si4.
我生活是为了等待奇迹. wo3 sheng1 huo2 shi4 wei4 le deng3 dai4 qi2 ji1.

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  你好大家 ni3 hao3 da4 jia1 hao3

  我爱中文. wo3 ai4 zhong1 wen2.
  我的台湾朋友教中文. wo3 de tai2 wan1 peng2 you3 jiao4 le wo3 zhong1 wen2.
  今天是星期四. jin1 tian1 shi4 xing1 qi2 qi1 si4.
  生活是为了等待奇迹. wo3 de sheng1 huo2 shi4 wei4 le deng3 dai4 qi2 ji1 ji4.

  你好大家 ni3 hao3 da4 jia1 hao3

  我爱中文. wo3 ai4 zhong1 wen2.
  我的台湾朋友教了我很多中文. wo3 de tai2 wan1 peng2 you3 jiao4 le wo3 hen3 duo1 zhong1 wen2.
  今天是星期四. jin1 tian1 shi4 xing1 qi1 si4.
  生活是为了等待奇迹. wo3 de sheng1 huo2 shi4 wei4 le deng3 dai4 qi2 ji1.

  你好大家 ni3 hao3 da4 jia1

  我爱中文. wo3 ai4 zhong1 wen2.
  我的台湾朋友教了我中文. wo3 de tai2 wan1 peng2 you3 jiao4 le wo3.
  今天星期四. jin1 tian1 shi4 xing1 qi2 si4.
  我生活是为了等待下一个奇迹. wo3 sheng1 huo2 shi4 wei4 le deng3 dai4 qi2 ji1.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Mandarin)

  Show More