Site Feedback

japanese

kyowa amega futte imashu demo atsuideshu. Watashiwa tomodachini mail kaite imasu. Ima Nepal no seigiga woruidakara business dame deshu. Konogoro okyakusan sukoshi dake Nepal ni kimashu. Tabun 9 gatsu kara okyakusan kuru to omoiteimashu.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  japanese

  kyowa amega futte imashu demo atsuideshu. Watashiwa tomodachini mail wo kaite imasu. Ima Nepal no seijiga warui kara business dame deshu. Konogoro okyakusan sukoshi dake Nepal ni kimashu. Tabun 9 gatsu kara okyakusan kuru to omotteimashu.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Japanese

  Show More