Site Feedback

20 năm không viết tiếng Việt

Khi gia đình cuẩ tôi qua nưóc Mỹ đến bay giờ thì gần 20 năm rồi. Lúc đấy, tôi mới học lớp hai ở Việt Nam thôi. Từ khi đấy đến bay giờ, tôi chưa cần viết chữ Việt nào hết. Và mấy câu này là lần đầu tiên tôi dùng máy tính cho viết tiếng Việt. Năm này, tôi đang cố gắng đọc và coi nhiều đồ Việt hơn. May mắng mai mốt mình hiểu hết mọi nhạc va phim Việt mình nghe và coi trên mạng. Và tôi muốn biết nói và đọc tiếng Việt như người Việt bình thường. Nếu tôi viết cái gì sai, xin các bạn xửa cho tôi.

Cám ơn,
Chính

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  20 năm không viết tiếng Việt

  Từ Khi gia đình cuẩ của tôi qua nưóc Mỹ đến bay giờ thì gần 20 năm rồi. Lúc đấy, tôi mới học lớp hai ở Việt Nam thôi. Từ khi đấy đến bay giờ, tôi chưa cần viết chữ Việt nào hết. Và mấy câu này là lần đầu tiên tôi dùng máy tính cho để viết tiếng Việt. Năm này nay, tôi đang cố gắng đọc và coi nhiều đồ Việt hơn. May mắng mắn mai mốt mình hiểu hết mọi nhạc va phim Việt mình nghe và coi trên mạng. Và tôi muốn biết nói và đọc tiếng Việt như người Việt bình thường. Nếu tôi viết cái gì sai, xin các bạn xửa sửa cho tôi.

   

  Bạn viết được như vậy là rất giỏi rồi. Ai đọc vào cũng hiểu hết ý mà bạn muốn nói. 20 năm không viết tiếng Việt mà bạn vẫn giỏi chính tả còn gì! Chúc bạn đạt được mơ ước của mình nhé. À, mà chúng mình có thể kết bạn với nhau được không? Mình đang học tiếng Anh. Bạn giúp mình với nhé!

  20 năm không viết tiếng Việt

  Từ Khi gia đình cuẩ của (but no need) tôi mình qua nưóc nước Mỹ đến bay bây giờ thì cũng/đã gần 20 năm rồi. Lúc đấy, tôi  mới học lớp hai ở Việt Nam thôi (Lúc ấy mình mới đang học lớp hai). Từ khi đấy đó đến bay bây giờ, tôi chưa cần viết chữ Việt nào hết. Và mấy câu này là lần đầu tiên tôi dùng máy tính cho viết tiếng Việt (Và đây là lần đầu tiên tôi dùng máy tính để viết tiếng Việt). Năm này nay, tôi đang cố gắng đọc và coi (xem) nhiều đồ hàng (you mean goods?)Việt hơn. May mắng mai mốt mình hiểu hết mọi nhạc va phim Việt mình nghe và coi trên mạng (Nếu tiến bộ nhanh thì chẳng mấy chốc mình có thể hiểu hết nhạc và phim Việt mình xem trên mạng). Và tôi muốn biết nói và đọc tiếng Việt như người Việt bình thường (Và mình cũng muốn nói chuyện và đọc sách tiếng Việt thoải mái như các bạn người Việt). Nếu tôi mình viết cái gì sai, xin mong các bạn xửa cho tôi. sửa giúp mình

  Cám ơn các bạn. Actually, we usually say "thanks" in spoken Vietnamese
  Chính

  20 năm không viết tiếng Việt

  Khi Từ khi gia đình cuẩ của tôi qua nưóc nước Mỹ đến bay bây giờ thì đã gần 20 năm rồi. Lúc đấy (ấy/đó), tôi mới học lớp hai ở Việt Nam thôi. Từ khi đấy(lúc đó) đến bay bây giờ, tôi chưa cần từng viết chữ Việt nào hết. Và mấy câu này là lần đầu tiên tôi dùng máy tính cho có thể viết tiếng Việt. Năm này nay, tôi đang cố gắng đọc và coi (xem) nhiều đồ thứ liên quan tới Tiếng Việt hơn. May mắng Với mong muốn là mai mốt này mình sẽ hiểu hết mọi nhạc bài hát va và bộ phim Việt mình nghe và coi trên mạng. Và tôi muốn biết nói và đọc tiếng Việt như người Việt bình thường. Nếu tôi viết cái gì sai, xin các bạn xửa sửa cho tôi.

  Cám ơn,
  Chính

  Bạn viết như vậy là tạm ổn rồi chỉ cần chú ý chỉnh lại phần chính tả nữa nhé.

  20 năm không viết tiếng Việt

  Khi gia đình cuẩ của tôi qua nưóc Mỹ đến bay bây giờ (thì) đã gần 20 năm rồi. Lúc (đấy) đó, tôi mới học lớp hai ở Việt Nam thôi. Từ khi (đấy) đó đến bay bây giờ, tôi chưa cần viết chữ Việt nào hết. Và mấy câu này là lần đầu tiên tôi dùng máy tính (cho) để viết tiếng Việt. Năm (này) nay, tôi đang cố gắng đọc và (coi) xem nhiều (đồ) hàng Việt hơn. May mắng Mong muốn mai mốt mình hiểu hết mọi nhạc va và phim Việt mình nghe và (coi) xem trên mạng. Và tôi muốn biết nói và đọc tiếng Việt như người Việt bình thường. Nếu tôi viết cái  gì sai, (xin) mong các bạn xửa sửa cho tôi.

  Cám ơn,
  Chính

   

  Tiếng Việt bạn rất tốt, cố gắng thực hành nhiều, bạn sẽ nói và đọc lưu loát ^^

  20 năm không viết tiếng Việt

  Khi gia đình cuẩ của tôi qua nưóc nước Mỹ đến bay bây giờ thì gần 20 năm rồi. Lúc đấy, tôi mới học lớp hai ở Việt Nam thôi. Từ khi đấy (đó) đến bay bây giờ, tôi chưa cần viết chữ Việt nào hết. Và mấy câu này là lần đầu tiên tôi dùng máy tính cho viết tiếng Việt. Năm nay này, tôi đang cố gắng đọc và coi nhiều đồ Việt hơn. May mắng Mong muốn mai mốt mình hiểu hết mọi nhạc va  phim Việt mình nghe và coi trên mạng. Và tôi muốn biết nói và đọc tiếng Việt như người Việt bình thường. Nếu tôi viết cái gì sai, xin các bạn xửa sửa cho tôi.

  Cám ơn,
  Chính


  hihi...Đọc xong thấy vui vui, đây là tiếng mẹ đẻ của mình nên chắc anh sẽ nhanh chóng nói lưu loát thôi, chúc anh may mắn ^^

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More