Site Feedback

با هم گفتگو کنیم

از روز شانزدهم تا بیست و هفتم سپتابر، من با دوستم به ایران می رویم.
می خواهم در آنجا هر چه بیشتر صحبت کنم و فارسی تمرین کنم.

قبل از رفتن به ایران، می خواهم با شما حرف بزنم
اگر حالش را داشته باشید، با من تماس بگیرید لطفاً.

اگر می خواهید، به شما ژاپنی درس می دهم و می توانم به انگلیسی هم صحبت کنم.

Share:

 

9 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  رنگ ابی:نکات گرامری .................. رنگ قرمز:اشتباهات

  "با هم گفتُگو(گفت و گو-تلفظشان یکیست اما به دو حالت نوشته میشود مثل شستُشو و شست و شو ) کنیم"

  از روز شانزدهم تا بیست و هفتم سپتامبر من با دوستم به ایران می ایم(خواهم امد)  ((دوست عزیز دقت کن که هنگامی که  برای نام بردن خودت و فردی دیگر از "با" یا "به همراه" یا حروف با معانی مشابه استفاده میکنی باید فعل جمله را بصورت مفرد بیاوری چون در حقیقت خودت شخص اصلی هستی و دیگری شخصش اضافیست...این نکته برای دو فرد دیگر هم صدق میکند مثلآ "علی با حسن رفت" نادرست و علی با حسن رفت" درست است...اما برای حرف "و" قضیه برعکس است یعنی مثلآ جمله ی متن خودت را مینویسم:من و دوستم به ایران می آییم(خواهیم آمد) چون در اینجا هر دو شخص اصلی هستند..))
  میخواهم در آنجا هر چه بیشتر صحبت کنم و فارسی تمرین کنم ...((دوست عزیز این جمله اگرچه درست است اما به این شکل بسیار کم استفاده میشود زیرا اوردن دو فعل یکسان در جملات پشت هم کار غیرمعمولیست ...ما باید یکی از فعل ها را تغییر داده یا یکی از انها را حذف کنیم که حذف کردن رایج تر است و به ان "حذف به قرینه" میگویند...پس شکل درست جمله تو اینگونه است:میخواهم در انجا هرچه بیشتر فارسی صحبت و تمرین کنم ...

  دلیل اینکه من اینگونه ننوشتم:"هرچه بیشتر صحبت و فارسی تمرین کنم" این است که عبارت"صحبت کنم نامفهوم میشد چون شما میخواهید فارسی صحبت کنید نه اینکه فقط به ایران بیایید که صحبت کنید..))  قبل از رفتن به ایران، می خواهم با شما حرف بزنم
  اگر حالش را داشته باشید، با من تماس بگیرید لطفاً.

  اگر می خواهید، به شما ژاپنی درس می دهم و می توانم به انگلیسی هم صحبت کنم

   

  سفر خوبی داشته باشی(have a good trip)...

  با هم گفتگو کنیم

  از روز شانزدهم تا بیست و هفتم سپتامبر، من با (به همراه) دوستم به ایران می ايم رویم.
  می خواهم در آنجا هر چه بیشتر صحبت کنم و زبان فارسی را تمرین کنم.

  قبل از رفتن به ایران، می خواهم با شما (صحبت كنم)حرف بزنم
  اگر حالش را داشته باشید لطفا در صورت امكان، با من تماس بگیرید لطفاً.

  اگر می خواهید، به شما ژاپنی درس می دهم و می توانم به انگلیسی هم صحبت کنم.

   

   

  ** سفر خوبي داشته باشي.

  با هم گفتگو کنیم

  از روز شانزدهم تا بیست و هفتم سپتامبر، من با دوستم به ایران می روم / من و دوستم به ایران می رویم .
  می خواهم در آنجا هر چه بیشتر صحبت کنم کرده و فارسی تمرین کنم.


  my correction for this is the form which is better to be used in writing,and the form you wrote, is okay in conversational form :) ( that's why I highlighted it with a light color )


  قبل از رفتن به ایران، می خواهم با شما حرف بزنم
  اگر حالش را داشته باشید، با من تماس بگیرید لطفاً.

  اگر می خواهید بخواهید، به شما ژاپنی درس می دهم و می توانم (به) انگلیسی هم صحبت کنم.

   

  You did a great job! :)

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More