Site Feedback

Cuộc thi Võ thuật

 

Tuấn trước tôi đã đi đến Singapore để cạnh tranh vào cuộc thi võ thuật.
Tôi đã đi may bay tự Vancouver đi đến Manilla, Philipines. Tôi đi thăm với một bạn nhưng chúng tôi không thể ngôi nhau. Tự Manilla thi chúng tôi đi lên máy bay đi Singapore.

Khi chúng tôi đến Singapore, chúng tôi đi lấy hành lỳ. Tuy nhiên hành lỳ của tôi chưa đến, thi cũng chúng tôi lấy đi văn phong an ninh ví chúng tôi đã mang thanh kiếm cho cuộc thi. Cuối cùng chúng tôi đã được thả thi đi khách san băng xe taxi.
Chúng tôi lại trong một khách san đẹp nhất. Tôi không bao giờ đến một phong khách như nay.

Là ngay chúng tôi đi cuộc thi rất dái. Chúng tôi đều mệt lắm. Chúng tôi tiêu 2 ngay thực hành và vào 3 ngay chúng tôi có diễn tập thi có cuộc thi.
Đối thủ tự Beijing, đây là thắng cuộc. Chúng tôi gập nhiếu bạn mới.
Một ngay sau khi bạn và tôi đi đến vế Canada. Chúng tôi đi bay tự Singapore đến Manilla. Đáng lý ra chúng tôi đi lên máy bay lúc 5PM. Nhưng máy bay bị dời lại một tiếng.

Lẽ dĩ nhiên chúng tôi đi lên máy bay và trở về Canada. Đây là kinh nghiệm thù vị quá; thì tôi không bao giờ quen.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Cuộc thi Võ thuật

  Tuấn Tuần trước tôi đã đi đến Singapore để cạnh tranh tham gia vào một cuộc thi võ thuật.
  Tôi đã đi may máy bay tự từ Vancouver đi đến Manilla, Philipines. Tôi đi thăm cùng với một bạn nữa nhưng chúng tôi không thể ngôi ngồi cùng nhau. Tự Từ Manilla, thi chúng tôi đi lên máy bay đi Singapore.

  Khi chúng tôi đến Singapore, chúng tôi đi lấy hành lỳ . Tuy nhiên khi chưa lấy được hành lỳ của tôi chưa đến, thi thì cũng chúng tôi lấy phải đi văn vào phong phòng an ninh ví chúng tôi đã mang theo thanh kiếm cho cuộc thi để thi đấu. Cuối cùng chúng tôi đã cũng được thả thi đi về khách san băng bằng xe taxi.
  Chúng tôi lại trong một khách san đẹp nhất mà tôi từng biết. Tôi không chưa bao giờ được đến một phong khách khách sạn/nơi đẹp như thế nay. này

  Là ngay chúng tôi đi cuộc thi của chúng tôi diễn ra rất dái lâu. Chúng tôi đều rất mệt lắm. Chúng tôi tiêu (just used to say "tiêu tiền') mất 2 ngay để thực hành/tập luyện và vào ngày thứ 3 ngay chúng tôi có diễn tập thi có cuộc thi thi đấu.
  Đối thủ tự từ Beijing/Bắc Kinh, đây là là người thắng cuộc. Chúng tôi gập gặp được nhiếu bạn mới.
  Một ngay sau đó (or ngày hôm sau)khi bạn và tôi đi đến chúng tôi vế về Canada. Chúng tôi đi bay tự từ  Singapore đến Manilla. Đáng lý ra chúng tôi đi có thể lên máy bay lúc 5PM . nhưng máy bay bị dời lại mất một tiếng.

  Cuối cùng Lẽ dĩ nhiên thì chúng tôi cũng lên máy bay và trở về Canada. Đây là kinh nghiệm kỷ niệm thù thú vị quá; thì tôi sẽ không bao giờ quen.quên

  Cuộc thi Võ thuật,

  Tuấn trước tôi đã đi đến Singapore để cạnh tranh vào tham dự cuộc thi võ thuật.
  Tôi đã đi may bay tự từ Vancouver đi đến Manilla, Philipines. Tôi đi thăm với một bạn nhưng chúng tôi không thể ngôi ngồi cạnh nhau. Tự Từ Manilla thi chúng tôi đi lên máy bay đi Singapore.

  Khi chúng tôi đến Singapore, chúng tôi đi lấy hành lỳ . Tuy nhiên hành lỳ  của tôi chưa đến, thi cũng thì chúng tôi lấy đi phải đến văn phong phòng an ninh ví  chúng tôi đã mang theo thanh kiếm cho cuộc thi. Cuối cùng, chúng tôi đã được thả  thi đi đến khách san sạn băng xe bằng taxi.
  Chúng tôi lại trong một khách san sạn đẹp nhất. Tôi không chưa bao giờ đến một phong phòng khách như nay vậy.

  Là ngay chúng tôi đi cuộc thi rất dái (I don't understand,not clear). Chúng tôi đều mệt lắm. Chúng tôi tiêu mất 2 ngay ngày thực hành tập luyện và vào 3 ngay ngày chúng tôi có diễn tập thi có cuộc thi (i don't understand, what do you mean).
  Đối thủ tự đến từ Beijing, đây là thắng cuộc. Chúng tôi gập nhiếu quen nhiều bạn mới.
  Một ngay ngày sau khi bạn và tôi đi đến vế Canada. Chúng tôi đi bay tự Singapore đến Manilla. Đáng lý ra chúng tôi đi lên máy bay lúc 5PM. Nhưng máy bay bị dời lại một tiếng.

  Lẽ dĩ nhiên chúng tôi đi lên máy bay và trở về Canada. Đây là kinh nghiệm thù vị quá; thì tôi sẽ không bao giờ quen quên.

  Cuộc thi Võ thuật

  Tuấn trước tôi đã đi đến Singapore để tham dự một cuộc thi võ thuật.
  Tôi đã đi may bay từ Vancouver đến Manilla, Philipines. Tôi đi thăm với một bạn nhưng chúng tôi không thể ngôi nhau. Từ Manilla , chúng tôi đi máy bay đến Singapore.

  Khi chúng tôi đến Singapore, chúng tôi đi lấy hành . Tuy nhiên hành  của tôi chưa đến, thi cũng chúng tôi lấy đi văn phong an ninh ví chúng tôi đã mang thanh kiếm cho cuộc thi. Cuối cùng chúng tôi đã được thả rồi đến khách san bằng xe taxi.
  Chúng tôi ở tại  một khách san đẹp nhất. Tôi chưa bao giờ đến một phong khách như này.

  Ngày diễn ra cuộc thi rất dài. Chúng tôi đều mệt lắm. Chúng tôi nh 2 ngày tập luyện và vào ngày thứ ba, chúng tôi có diễn tập thì có cuộc thi.
  Đối thủ từ Beijing, đây là người thắng cuộc. Chúng tôi đã gặp nhiếu bạn mới.
  Một ngay sau, khi bạn và tôi đi vế Canada. Chúng tôi bay từ Singapore đến Manilla. Đáng lý ra chúng tôi đã lên máy bay lúc 5PM. Nhưng máy bay bị dời lại một tiếng.

  Lẽ dĩ nhiên chúng tôi đi lên máy bay và trở về Canada. Đây là kinh nghiệm rất  thú vị; nên tôi sẽ không bao giờ quên.

  Cuộc thi Võ thuật

  Tuấn trước tôi đã đi đến Singapore để cạnh tranh  (not clear, I don't understand, what verb do you want to use?  the meaning of word is watch, isn't it?)vào cuộc thi võ thuật. 

  Tôi đã đi may bay tự (từ) Vancouver đi đến Manilla, Philipines. Tôi đi thăm với một bạn nhưng chúng tôi không thể ngôi nhau(???meet?). Tự(Từ) Manilla thi chúng tôi đi lên máy bay đi Singapore.

  Khi chúng tôi đến Singapore, chúng tôi đi lấy hành lỳ. Tuy nhiên hành lỳ của tôi chưa đến, thi cũng chúng tôi lấy đi văn phong an ninh ví chúng tôi đã mang thanh kiếm cho cuộc thi. Cuối cùng chúng tôi đã được thả thi đi ( đến) khách san băng( bằng) xe taxi.
  Chúng tôi lại( ở = stay) trong một khách san đẹp nhất. Tôi không bao giờ( chưa bao giờ) đến một phong khách như nay( này).

  Là ngay(?) chúng tôi đi cuộc thi rất dái(dài). Chúng tôi đều mệt lắm. Chúng tôi tiêu 2 ngay thực hành và vào 3 ngay chúng tôi có diễn tập thi có cuộc thi. ( May be you mean: "Chúng tôi có 2 ngày tập luyện và vào ngày thứ 3 có cuộc diễn tập cuộc thi")
  Đối thủ tự( từ) Beijing, đây là( đã) thắng cuộc. Chúng tôi gập nhiếu bạn mới.
  Một ngay sau khi bạn và tôi đi đến vế( only one verb: về) Canada. Chúng tôi đi bay tự Singapore đến Manilla. Đáng lý ra chúng tôi đi lên máy bay lúc 5PM. Nhưng máy bay bị dời lại một tiếng.

  Lẽ dĩ nhiên chúng tôi đi lên máy bay và trở về Canada. Đây là kinh nghiệm thù vị quá; thì tôi( tôi thì) không bao giờ quen.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More