Site Feedback

Bài học gia sư

 

Sàng nay tôi đa có cô hội bài học với gia sư trong italki. Gia sư tên là Lili, em ấy rất giũp đỡ.

Bài học này dạy tôi rằng tôi cần nói tiếng việt nhiều hơn. Tôi có nhiều khó khăn nghe va hiểu tiếng việt của em ấy. Điếu nay rất chán nản, nhưng cũng thúc đẩy.
Tôi đã được học nhiều điều quan tâm thi tôi có thể đi thực hành.

Cam ơn gia sư Lili :D

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Bài học gia sư

  Sàng Sáng nay tôi đa đã có   hội bài học học với gia sư trong italki. Gia sư tên là Lili, em ấy rất giũp đỡ giúp đỡ tôi rất nhiều.
  Bài học này dạy tôi rằng tôi cần nói tiếng Việt nhiều hơn. Tôi có nhiều khó khăn khi nghe va  hiểu tiếng Việt của em ấy. Điếu nay Điều này làm tôi rất chán nản, nhưng cũng thúc đẩy tôi.
  Tôi đã được học nhiều điều quan tâm thi tôi có thể đi thực hành.

  Cam ơn gia sư Lili :D

   

  "Tôi đã được học nhiều điều quan tâm thi tôi có thể đi thực hành." tôi không hiểu câu này ý bạn muốn nói gì, bạn dùng tiếng Anh diễn tả câu này được không? :D

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More