Site Feedback

feeling poetic

time flows,
it goes
by effortlessly
moves us
erodes our purpose sometimes
goads us
vexes us
implodes our
senses
never beginning
never ending
the passage of time

i grasp it
seize it
try to shake it
mold it
make it
into something
less ephemeral
but it eludes me with every turn
every time.

is life so senseless?
-----------
now the Norwegian version:
tidens gang

tid flyter,
det går
av uanstrengt
beveger oss
eroderer vår hensikt noen ganger
egger oss
irriterer oss
implodes vår
sanser
aldri begynner
aldri slutter

jeg gripe den
gripe det
prøve å riste det
gjøre det
forme det
til noe
mindre flyktig
men det unnvike meg med hver sving
hver gang.

er livet så meningsløst?

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Merk, jeg er ingen poet.

   

  tidens gang

  tiden flyter,
  den går
  uanstrengt forbi
  beveger oss
  noen ganger visker den bort vår hensikt
  egger oss
  irriterer oss
  imploderer våre  (har ikke hørt dette brukt slik, men dette er jo poesi)
  sanser
  begynner aldri
  slutter aldri
  tidens tann ("the passage of time" er kanskje tittelen som havnet her ved en feil?)


  jeg tar tak i den
  griper den
  prøve å riste den
  forme den
  gjøre den
  til noe
  mindre flyktig
  men den unnviker meg ved hver sving (vurder: ved hver korsvei)
  hver gang.

  er livet så meningsløst?

   

  Fint dikt!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Norwegian

  Show More