Site Feedback

Bawoni Oremi. Bawo Iowa?

Mowa dada. Ede yoruba mi da. Moni lati Ko gan. Se ole ranmi Iowo? Oruko mi ni Stephanie. Omo America nimi. Moferan yoruba. Se mole ko pelu e? Mase iwon ti mole se lati ko.

Share:

 

5 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Bawoni Oremi. Bawo Iowa?

  Mowa dada. Ede yoruba mi da. Moni lati Ko gan. Se ole ranmi Iowo? Oruko mi ni Stephanie. Omo America nimi. Moferan yoruba. Se mole ko pelu e? Mase iwon ti mole se lati ko.

   

  Dada ni mowa o! Ede Yoruba mi da sa, gbogbo ojo ti mo fin ko, ko kere o. Se ole ronmi lowo? Oruko mi n je Stephanie, America ni mo n gbe. Mo feran Ede Yoruba gan, Se mole ko pelu e?

   

  note: i can't figure out what you are trying to say here "Mase iwon ti mole se lati ko", something along the line of giving you examples to work on?

  Bawoni Oremi. Bawo Iowa?

  Mowa dada. Ede Yoruba mi da. Moni lati Ko gan. Se ole ranmi lowo? Oruko mi ni Stephanie. Omo America nimi. Moferan Yoruba. Se mole ko pelu re? Mase iwon ti mole se lati ko.

  95percent!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Yoruba

  Show More