Site Feedback

Thân mật

 

Tới này tôi đã bài học với gia sư italki.
Em ấy giứp tôi học biểu thức thông tục. Trược đây, tôi dụng một số từ mà mọi người việt sẽ không sử dụng trong nói chuyện.

Tôi rất vui vì đã có cô hội này. Tôi đã có thực hành nói tiếng việt với một gia sư thông minh và thân thiện.
Bây giờ tôi vật lộn nói tiếng việt, nhưng tôi muốn phấn đấu để cải thiện.

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Thân mật I dont know why you say this

  Tới này Tối nay tôi đã bài học bài với 1 bạn gia sư trên italki.
  Em ấy đã giứp giúp tôi học biểu thức thông tục những câu nói thông dụng. Trược trước đây, tôi dụng dùng một số từ mà bình thường mọi người việt sẽ không sử dụng trong khi nói chuyện.

  Tôi rất vui vì đã có cô  hội này. Tôi đã có được thực hành nói tiếng việt với một gia sư thông minh và thân thiện.
  Bây giờ tôi giống như đang phải vật lộn nói để học tiếng việt, nhưng tôi muốn sẽ phấn đấu cố gắng để cải thiện nhanh tiến bộ

  Thân mật

  Tới (tối này (nay )tôi đã (có )bài học với gia sư (trên) italki.
  Em ấy giứp (giúp)tôi học biểu thức thông tục (những câu thông dụng). Trược (trước) đây, tôi dụng (dùng) một số từ mà mọi người việt sẽ không (hay) sử dụng trong (để) nói chuyện.

  Tôi rất vui vì đã có (cơ) hội (như thế) này. Tôi đã có thực hành nói tiếng việt với một gia sư thông minh và thân thiện.
  Bây giờ tôi (đang) vật lộn nói (với) tiếng việt, nhưng tôi muốn (sẽ) phấn đấu để cải thiện nó

   

  good job, u try more and more, your vietnamese will better and better. 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More