Site Feedback

מדינה של נשיאים

פתאום אני שמתי לב שמאז שהצטרפתי לאתר הזה אני עוברת יותר זמן בתיקון האנגלית של לומדי אנגלית מאשר בתרגול העברית שלי. ברור שהרעיון של האתר מבוסס על יצירת "קהילה" של אנשים שתורמים אחד לשני, כל אחד לפי היכולת שלו, אבל לפעמים נראה לי שאני קצת נסחפת בכיוון אחד. שמתי לב שבמיוחד בקרב בנות סיניות הצורך ללמוד אנגלית לא רק מהווה אתגר חינוכי ושכלי בשבילן אלא דורש מהן התמודדות רגשית גם יחד. יש אלו שעבורן הפחד מלטעות בדיבור באנגלית פשוט משתיק אותן. אז הן ממש זקוקות למילים של עידוד וחיזוק. והנושא הזה מוביל אותי לשאלה של בטחון עצמי מהיבט תרבותי. אני אישית גרתי בכמה וכמה מדינות כולל אנגליה, צרפת, יפן, ארצות הברית ועכשיו, ב"ד, ארץ ישראל. דומני שלמעשה למה שאנחנו קוראים "בטחון עצמי", כאילו זה נושא אישי בלבד, בסך הכול מהווה התבטאות של הערכים של התרבות והחברה בהן נמצא הבן אדם.
לדוגמה, כאשר גרתי ביפן התאמנתי באייקידו, ולא הייתי ברמה הן לא באייקידו והן לא ביפנית. היה שם איש יפני בדוג"ו ברמה מאד מתקדמת באיקידו והוא אף פעם לא אמר לי שלום. יום אחד שאלתי מישהי למה הוא לא מוכן לדבר איתי, והיא אמרה שהוא מפחד מכך, בהיותי זרה, פן יצטרך לדבר באנגלית ויעשה טעות. התשובה שלה הבהילה אותי. הנה איש גבוה וחזק, במדינה שלו, מצטיין באייקידו, ומפחד לדבר איתי, כולי פחות ממטר ששים ומגמגמת ביפנית. באותה עת פירשתי את הדבר כחוסר בטחון עצמי, אבל עם מבט אחורה נראה לי יותר נכון שהאיש הזה פשוט פעל לפי הכללים של החברה שלו, שהיא מבוססת על תרבות פרפקציוניסטית למובהק.
וההמשך לבוא ...

Share:

 

7 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  מדינה של נשיאים

  פתאום אני שמתי לב שמאז שהצטרפתי לאתר הזה אני עוברת יותר זמן בתיקון האנגלית של לומדי אנגלית מאשר בתרגול העברית שלי. ברור שהרעיון של האתר מבוסס על יצירת "קהילה" של אנשים שתורמים אחד לשני, כל אחד לפי היכולת שלו, אבל לפעמים נראה לי שאני קצת נסחפת בכיוון אחד. שמתי לב שבמיוחד בקרב בנות סיניות הצורך ללמוד אנגלית לא רק מהווה אתגר חינוכי ושכלי בשבילן אלא דורש מהן התמודדות רגשית גם יחד. יש אלו שעבורן הפחד מלטעות בדיבור באנגלית פשוט משתיק אותן. אז הן ממש זקוקות למילים של עידוד וחיזוק. והנושא הזה מוביל אותי לשאלה על בטחון עצמי מהיבט תרבותי. אני אישית גרתי בכמה וכמה מדינות כולל אנגליה, צרפת, יפן, ארצות הברית ועכשיו, ב"ה, בארץ ישראל. דומני שלמעשה למה שאנחנו קוראים "בטחון עצמי", כאילו זה נושא אישי בלבד, בסך הכול מהווה ביטוי של הערכים של התרבות והחברה בהן נמצא הבן אדם.
  לדוגמה, כאשר גרתי ביפן התאמנתי באייקידו, ולא הייתי ברמה הן לא באייקידו והן לא ביפנית. היה שם איש יפני בדוג"ו ברמה מאד מתקדמת באיקידו והוא אף פעם לא אמר לי שלום. יום אחד שאלתי מישהי למה הוא לא מוכן לדבר איתי, והיא אמרה שהוא מפחד מכך, בהיותי זרה, פן יצטרך לדבר באנגלית ויעשה טעות. התשובה שלה הבהילה אותי. הנה איש גבוה וחזק, במדינה שלו, מצטיין באייקידו, ומפחד לדבר איתי, כולי פחות ממטר ששים ומגמגמת ביפנית. באותה עת פירשתי את הדבר כחוסר בטחון עצמי, אבל  במבט לאחור נראה לי יותר נכון שהאיש הזה פשוט פעל לפי הכללים של החברה שלו, שהיא מבוססת על תרבות פרפקציוניסטית מובהקת.
  וההמשך לבוא ...

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More