Site Feedback

Nếu bạn phải làm một bộ phim thì bộ phim đó sẽ như thế nào?

 

Nếu tôi có thể làm một bộ phim nó sẽ được về một người nước ngoài đi đến Châu Á để tập võ thuật.

Anh ấy nên đi đến ở Trung quốc để học Ủ su.
Sau đôi khi anh ấy đối mặt với người khác mà không thích anh ấy.

Sau khi nhiếu chiến đấu các người khác chấp nhân anh ta.
Phim của tôi có hành động nhiếu lằm, nó sẽ rất thú vị

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Nếu bạn phải làm một bộ phim thì bộ phim đó sẽ như thế nào?

  Nếu tôi có thể làm một bộ phim nó sẽ được viết về một người nước ngoài đi đến Châu Á để tập võ thuật.

  Anh ấy sẽ đi đếnTrung quốc để học Wusu. Và anh ấy phải đối mặt với những người không thích anh ấy.

  Sau nhiều lần cùng chiến đấu thì mọi người đã hiểu và chấp nhận anh.
  Phim của tôi có nhiều pha hành động, nó sẽ rất thú vị

  Nếu bạn phải làm một bộ phim thì bộ phim đó sẽ như thế nào?

  Nếu tôi có thể làm một bộ phim nó sẽ được nói/viết về một người nước ngoài đi đến Châu Á để tập võ thuật.

  Anh ấy nên đi đến ở Trung quốc để học Wushu.
  Sau Đôi khi anh ấy đối mặt với người khác mà họ không thích anh ấy.

  Sau khi nhiếu nhiều lần/pha chiến đấu các những người khác chấp nhân anh ta.
  Phim của tôi có nhiều pha hành động lắm! nhiếu lằm Nó sẽ rất thú vị

  Nice try!

  Nếu bạn phải làm một bộ phim thì bộ phim đó sẽ như thế nào?

  Nếu tôi có thể làm một bộ phim thì nó sẽ được có nội dungvề một người nước ngoài đi đến Châu Á để tập võ thuật.

  Anh ấy nên sẽ đi đến ở Trung quốc để học Ủ su/whusu.
  Sauđôi khi Ở đó anh ấy phải đối mặt với nhiều người khác mà không thích anh ấy/ Ban đầu có nhiều người không thích anh ấy

  Sau khi nhiếu cùng nhau chiến đấu thì các mọi người khác đã hiểu và trở thành những người bạn thân thiết chấp nhân anh ta.
  Phim của tôi có rất nhiều pha hành động gay cấn nhiếu lằm, nó nên sẽ rất thú vị

  Nếu bạn phải làm một bộ phim thì bộ phim đó sẽ như thế nào?

  Nếu tôi có thể làm một bộ phim nó sẽ được viết về một người nước ngoài đi đến Châu Á để tập võ thuật.

  Anh ấy nên sẽ đi đến ở Trung quốc để học Ủ su wushu.
  Sau đôi khi anh ấy đối mặt với người khác mà không thích anh ấy.

  Anh ấy sẽ phải đối mặt với nhiều người không thích anh ấy.
  Sau khi nhiếu chiến đấu các người khác chấp nhân anh ta.

  Và sau nhiều cuộc chiến xảy ra, mọi người đã hiểu và chấp nhận anh ấy.
  Phim của tôi có rất nhiều pha hành động nhiếu lằm , nó sẽ rất thú vị.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More