Site Feedback

Câu hỏi về tờ báo.

 

1. Theo bạn nội dung nào không nên xuất hiện ở những tờ báo?
Theo anh tờ báo nên báo cáo về tât cả mợi thứ. Mọi người nên được biết tin tực mà không kiềm duyệt.

2. Ở đất nước bạn người ta có hay đọc báo hay không?
Có; ở Canada nhiếu người đọc báo. Nhưng dao này đọc báo trên trực tuyến hơn tờ báo giấy.

3. Bạn nghĩ đọc báo bao nhiều lâu trong ngày là vừa đủ?
Điều tuy; lúc mà tôi đọc báo, tôi đọc nhiếu loại bài viết khác. Vì thề tôi thường đọc khoảng chúng 30-60 phút một ngày

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

   

  Anh viết nhầm dấu nhiều thế, lúc nói anh nói giỏi lắm cơ mà :D. Cái này anh phải cẩn thận hơn cho em nhé ;) :>

  Câu hỏi về tờ báo báo chí.

  1. Theo bạn nội dung nào không nên xuất hiện ở những tờ báo?
  Theo anh tôi tờ báo nên báo cáo viết về tât  tất cả mợi mọi thứ. Mọi người nên được biết những tin tực tức mà không kiềm  cần qua kiểm duyệt.

  2. Ở đất nước bạn người ta có hay đọc báo hay không?
  Có; ở Canada nhiếu có rất nhiều người đọc báo. Nhưng dao dạo này đọc báo trên trực tuyến nhiều hơn tờ báo giấy.

  3. Bạn nghĩ đọc báo bao nhiều lâu trong ngày là vừa đủ?
  Điều tuy  Tùy, lúc mà khi tôi đọc báo, tôi đọc nhiếu nhiều loại bài viết khác nhau. Vì thề thế tôi thường đọc khoảng chúng 30-60 phút một ngày.

  WrongCorrect
  (Opinion)

  Câu hỏi về tờ báo.báo chí

  1. Theo bạn nội dung nào không nên xuất hiện  trên những tờ trang báo?
  Theo anh tôi tờ báo báo chí nên báo cáo viết về tất cả mợi mọi thứ. Mọi người nên được biết tin tực những tin tức mà (x) không qua kiềm duyệt.

  2. Ở đất nước bạn người ta có hay đọc báo hay (x)không?
  Có; ở Canada nhiếu có rất nhiều người đọc báo.(Người Canada đọc báo rất nhiều)  Nhưng dao dạo này đọc báo trên (x) trực tuyến hơn tờ báo giấy. (Nhưng dạo này, thay vì đọc báo giấy, mọi người thường đọc báo mạng.) 

  3. Bạn nghĩ đọc báo bao nhiều lâu trong ngày là vừa đủ?
  Điều tuy; Cũng tùy. lúc mà khi tôi (x) đọc báo, tôi đọc nhiếu nhiều loại (x) bài viết khác nhau. Vì thề tôi thường đọc khoảng chúng (x) 30-60 phút một mỗi ngày

  ~^^~ 

  Câu hỏi về tờ báo.

  1. Theo bạn nội dung nào không nên xuất hiện ở những tờ báo?
  Theo anh tôi tờ báo nên báo cáo về tât tất cả mợi mọi thứ. Mọi người nên được biết tin tực tức mà không cần (qua) kiểm duyệt.

  2. Ở đất nước bạn người ta có hay đọc báo hay không?
  Có; ở Canada nhiếu nhiều người đọc báo. Nhưng dao dạo này đọc báo trên trực tuyến được ưa chuộng hơn tờ báo giấy.

  3. Bạn nghĩ đọc báo bao nhiều nhiêu lâu trong ngày là vừa đủ?
  Điều tuy ( what do you mean? "Điều tuy" makes no sense!); lúc mà tôi đọc báo, tôi đọc nhiếu loại bài viết khác nhau. Vì thề thế tôi thường đọc khoảng chúng chúng khoảng 30-60 phút một ngày

  Nice entry :D

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More