Site Feedback

Здраво на сите!

Се обидувам да го учам македонскиот јазик од помалку една година. Пред неколку месеци не бев во можност да разбирам многу работи па се фокусирав на вежбање за време на одморите.

Допишував често и зборував понекогаш со македонци. Јас исто така се обидев да учествувам на еден македонски форум ама луѓето не сакаа да веруваат дека не бев македонец. Мислеа дека се шегував.

Сфаќам дека можам да зборувам полесно ама има многу работи што ќе морам да уште подобрувам.
Не сум двојазично ама мислам дека би можел да разбирам ако пријатели ми зборат бавно и со лесни зборови.

Среќен сум да разговарам со македонци. Македонската култура е многу интересна!
Почнам да барам кога ќе можам да патувам во Македонија. Се надевам дека луѓето ќе ме разбирам :)

Поздрав!

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Здраво на сите!

  Се обидувам да го учам македонскиот јазик од помалку една година. Пред неколку месеци не бев во можност да разбирам многу работи па се фокусирав на вежбање за време на одморите.

  Допишував често и зборував понекогаш со македонци. Јас исто така се обидев да учествувам на еден македонски форум ама луѓето не веруваа дека не сум македонец. Мислеа дека се шегував. 


  Сфаќам дека можам да зборувам полесно ама има многу работи што ќе морам да уште подобрувам.
  Не сум двојазичен ама мислам дека би можел да разбирам ако пријателите ми зборуваатт бавно и со лесни зборови.

  Среќен сум да разговарам со македонци. Македонската култура е многу интересна!
  Ќе почнам да барам кога ќе можам да патувам во Македонија. Се надевам дека луѓето ќе ме разбираат :)

  Поздрав!

  Здраво на сите!

  Се обидувам да го учам македонскиот јазик помалку од една година. Пред неколку месеци не бев во можност да разбирам многу работи па се фокусирав на вежбање за време на одморите. 


  Се допишував често и зборував понекогаш со македонци. Јас исто така се обидов да учествувам на еден македонски форум ама луѓето не сакаа да веруваат дека не сум македонец. Мислеа дека се шегувам.

  Сфаќам дека можам да зборувам полесно ама има многу работи што ќе морам  уште да ги подобрувам. 

  Не сум двојазичен ама мислам дека би можел да разбирам ако пријателите ми зборуваат бавно и со лесни зборови.

  Среќен сум да разговарам со македонци. Македонската култура е многу интересна!
  Почнувам да барам кога ќе можам да патувам во Македонија. Се надевам дека луѓето ќе ме разбираат :)

  Поздрав!

  Здраво на сите!

  Се обидувам да го учам македонскиот јазик од пред помалку од една година. Пред неколку месеци не бев во можност да разбирам многу работи па се фокусирав на вежбање за време на одморите.

  Се допишував често и зборував понекогаш со македонци. Јас исто така се обидов да учествувам на еден македонски форум ама луѓето не сакаа да веруваат дека не бев македонец. Мислеа дека се шегував.

  Сфаќам дека можам да зборувам полесно ама има многу работи што ќе морам уште да ги подобрувам.
  Не сум двојазичен ама мислам дека би можел да разбирам ако пријатели ми зборуваат бавно и со лесни зборови.

  Среќен сум да разговарам со македонци. Македонската култура е многу интересна!
  Почнам да барам кога ќе можам да патувам во Македонија. Се надевам дека луѓето ќе ме разбирам :)

  Поздрав!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Macedonian

  Show More