Site Feedback

I started to learn Vietnamese

Chào các bạn. Từ tuần trước tôi tiếp tục học tiếng Việt.
Năm ngoái, tôi đi Việt Nam vơi bạn. Đã đi Hà Nọi và vào T.P. Hồ Chí Minh.
Tôi rất thích Việt Nam nhất!
Tôi cũng yêu tiếng này. Đây rất khó nhưng rất thú vị và đẹp.
Đã mua ba quyẻn sách giáo khoa tiếng việt, và hàng ngày đọc.
Hôm nay tôi đã đi học ở quán cà phê, đang học ba giờ. Nhưng tôi muốn học nữa!

Cám ơn, tôi chưa hiểu tốt, nhưng cải thiện chắc chắn!!


※I can't understand Vietnamese well, so if you check my note, please write your tips in English too...

Share:

 

5 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  I started to learn Vietnamese

  Chào các bạn. Từ tuần trước tôi tiếp tục học tiếng Việt.
  Năm ngoái, tôi đi Việt Nam vơivới bạn. Tôi đã đi Hà NọiNội và vào T.P. Hồ Chí Minh.
  Tôi rất thích Việt Nam nhất!
  Tôi cũng yêu tiếngngôn ngữ này. ĐâyNó rất khó nhưng rất thú vị và đẹp.
  Tôi đã mua ba quyẻnquyển sách giáo khoa tiếng việt, và đọc hàng ngày đọc.
  Hôm nay tôi đã đi học ởđến quán cà phê ngồi học, đang  học trong ba giờ. Nhưng tôi muốn học nữa!

  Cám ơn, tôi chưa hiểu tốt, nhưng cải thiện chắc chắnchắc chắn sẽ cải thiện nhanh!!


  ※I can't understand Vietnamese well, so if you check my note, please write your tips in English too...

  I started to learn Vietnamese

  Chào các bạn. Từ tuần trước tôi tiếp tục học tiếng Việt.
  Năm ngoái, tôi đi Việt Nam với bạn. Đã đi Hà Nội và vào T.P. Hồ Chí Minh.
  Tôi rất thích Việt Nam nhất!
  Tôi cũng yêu tiếng này. Đây rất khó nhưng rất thú vị và đẹp.
  Đã mua ba quyển sách giáo khoa tiếng việt, và hàng ngày đọc.
  Hôm nay tôi đã đi học ở quán cà phê, đang học ba giờ. Nhưng tôi muốn học nữa!

  Cám ơn, tôi chưa hiểu tốt, nhưng chắc chắn sẽ cải thiện!!


  ※I can't understand Vietnamese well, so if you check my note, please write your tips in English too...

  I started to learn Vietnamese

  Chào các bạn, tôi tiếp tục học tiếng Việt từ tuần trước.

  Năm ngoái, tôi tới Việt Nam cùng bạn. Tôi đã đi tới Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
  Tôi rất thích Việt Nam!
  Tôi cũng yêu thích tiếng Việt. Tiếng Việt rất khó nhưng lại thú vị và ý nghĩa.

  Tôi đã mua ba cuốn sách giáo khoa tiếng Việt và đọc chúng hàng ngày.

  Hôm nay tôi đã tới một quán cà phê để thực hành tiếng Việt suốt ba tiếng đồng hồ. Nhưng tôi vẫn muốn học nữa.

  Cảm ơn các bạn. Tôi chưa hiểu rõ tiếng Việt nhưng chắc chắn sẽ cải thiện thêm.  I started to learn Vietnamese

  Chào các bạn. Từ tuần trước tôi tiếp tục học tiếng Việt.
  Năm ngoái, tôi đi Việt Nam vơi bạn. Đã đi Hà Nọi và vào T.P. Hồ Chí Minh.
  Tôi rất thích Việt Nam nhất!
  Tôi cũng yêu tiếng này. Đây rất khó nhưng rất thú vị và đẹp.
  Đã mua ba quyẻn sách giáo khoa tiếng việt, và hàng ngày đọc.
  Hôm nay tôi đã đi học ở quán cà phê, đang học ba giờ. Nhưng tôi muốn học nữa!

  Cám ơn, tôi chưa hiểu tốt, nhưng cải thiện chắc chắn!!

   

  Chào các bạn, tôi đã tiếp tục học Tiếng Việt từ tuần trước.

  Năm ngoái, tôi đã đến Việt Nam với bạn (với bạn của tôi). Tôi đã đến Hà Nội và vào Tp. Hồ Chí Minh.

  Tôi rất thích Việt Nam! ( Tôi thích Việt Nam nhất!).

  Tôi cũng yêu tiếng này. Nó rất thú vị và đẹp.

  Tôi đã mua ba quyển sách giáo khoa tiếng Việt, và đọc hàng ngày.

  Hôm nay tôi đã đi học ở quán cà phê, đã học ba giờ nhưng tôi muốn học nữa.

  Cảm ơn (cám ơn), tôi chưa hiểu tốt, nhưng chắc chắn sẽ cải thiện!!

   

  Your Vietnamese is so good. It's OK to use in communicate, but in Writing you need to pay attention some mistakes such as subject 'TÔI' ( it's not polite if you only write a sentence without subject) and past simple tense in this paragraph ( you should write 'TÔI ĐÃ ĐẾN VIỆT NAM' instead of 'TÔI ĐI VIỆT NAM' and 'ĐÃ HỌC BA GIỜ' instead of 'ĐANG HỌC BA GIỜ'.

  If you have any problems, connect to me on italki or on skype (hang tra). I'll willing to help you.

  GOODLUCK!!!


  ※I can't understand Vietnamese well, so if you check my note, please write your tips in English too...

  I started to learn Vietnamese

  Chào các bạn. Từ tuần trước tôi tiếp tục học tiếng Việt.
  Năm ngoái, tôi đi Việt Nam vơi (với) bạn. Tôi đã đi Hà Nọi (Nội) và vào T.P. Hồ Chí Minh.
  Tôi rất thích Việt Nam nhất!
  Tôi cũng yêu tiếng (ngôn ngữ) này. Đây (Nó) rất khó nhưng rất thú vị và đẹp.
  Tôi đã mua ba quyẻn (quyển) sách giáo khoa tiếng việt, và hàng ngày đọc (đọc chúng hằng ngày)
  Hôm nay tôi đã đi học ở quán cà phê, đang học (trong vòng) ba giờ. Nhưng tôi muốn học nữa!

  Cám ơn, tuy tôi chưa hiểu tốt, nhưng cải thiện chắc chắn (chắc chắn tôi sẽ sửa chúng)


  [Great Vietnamese. Just remember subjects at the beginning of a sentence]  

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More