Site Feedback

thói quen

 

1. Bạn đã từng có thói quen xấu nào chưa?
Có, tôi nghĩ rằng mọi người có ít nhất một thói quen xấu. Cho tôi, tôi thương dụng máy tính hay chơi trò chơi video nhiếu lằm. Đôi khi tôi nên đi ngủ nhưng tôi bị phân tâm xem YouTube, hay chơi game nhiều tiếng. Hai cả đồ là rất nghiện.

2. Bạn có nghĩ việc sử dụng máy tính quá nhiều sẽ có hại không?
Có hại; nhiều người quên đi tập thể dục hay ngủ. Điều này tồi và tôi nhìn người thấy khổ.

3. Lợi ích của việc này là gì?
nếu dụng máy tính để thực hiện đồ thi tôi nghĩ răng đây là tốt. Máy tính có nhiếu lợi ích cho làm việc, vui chơi, và đặc biết, học ngôn ngữ :D

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Thói quen

  1. Bạn đã từng có thói quen xấu nào chưa?
  Có, tôi nghĩ rằng mọi người có ít nhất một thói quen xấu. Theo tôi, tôi thường sử dụng máy tính để chơi trò chơi video nhiều lắm. Đôi khi, tôi nên đi ngủ nhưng tôi bị phân tâm xem YouTube, hay chơi game nhiều tiếng. Cả hai tôi đều nghiện.

  2. Bạn có nghĩ việc sử dụng máy tính quá nhiều sẽ có hại không?
  Có hại. Nhiều người quên đi tập thể dục hay ngủ. Điều này rất tệ và tôi thấy mình rất mệt mỏi.

  3. Lợi ích của việc này là gì?
  Nếu dùng máy tính để thực hiện đồ án ( or you also can use : Nếu dùng máy tính để làm việc thì ...) tôi nghĩ rằng đây là tốt. Máy tính có nhiếu lợi ích cho làm việc, vui chơi, và đặc biệt là học ngôn ngữ :D

   

  Hi, i'm Linh. I had pointed out some problems to making sentence in Vietnamese that i was being found. Hope it's useful to you.

  P/s: Anh viết Tiếng Việt rất tốt, hãy cố gắng nhé!

   

  Linh

  thói quen

  1. Bạn đã từng có thói quen xấu nào chưa?
  Có, tôi nghĩ rằng mọi người có ít nhất một thói quen xấu. Cho tôi, tôi thương dụng máy tính hay chơi trò chơi video nhiếu lằm. Đôi khi tôi nên đi ngủ nhưng tôi bị phân tâm xem YouTube, hay chơi game nhiều tiếng. Hai cả đồ là rất nghiện.

   (Có, tôi nghĩ rằng ai cũng có ít nhất một thói quen xấu. Với tôi, tôi thường dùng ( or sử dụng) máy tính hoặc chơi trò chơi video rất nhiều. Đôi khi đáng ra tôi nên đi ngủ nhưng tôi lại bị phân tâm bởi việc xem Youtube hoặc chơi game trong nhiều giờ. Tôi rất nghiện hai thứ này.


  2. Bạn có nghĩ việc sử dụng máy tính quá nhiều sẽ có hại không?
  Có hại; nhiều người quên đi tập thể dục hay ngủ. Điều này tồi và tôi nhìn người thấy khổ. 

  (Nó có hại; nhiều người sẽ quên đi tập thể dục hay đi ngủ. Điều này thật tồi tệ và tôi thấy họ khổ)

   


  3. Lợi ích của việc này là gì?
  nếu dụng máy tính để thực hiện đồ thi tôi nghĩ răng đây là tốt. Máy tính có nhiếu lợi ích cho làm việc, vui chơi, và đặc biết, học ngôn ngữ :D

  (Nếu sử dụng máy tính để thực hiện công việc thì tôi nghĩ rằng đây là việc tốt. Máy tính có nhiều lợi ích cho làm việc, vui chơi và đặc biệt là học ngôn ngữ)

  thói quen

  1. Bạn đã từng có thói quen xấu nào chưa?
  Có, tôi nghĩ rằng mọi người có ít nhất một thói quen xấu. Cho tôi ( đối với tôi), tôi thương ( thường)  dụng ( sử dụng) máy tính hay chơi trò chơi video nhiếu lằm (lắm). Đôi khi tôi nên đi ngủ nhưng tôi bị phân tâm xem YouTube, hay chơi game nhiều tiếng. Hai cả đồ là rất nghiện. ( Cả hai tôi đều rất nghiện)

  2. Bạn có nghĩ việc sử dụng máy tính quá nhiều sẽ có hại không?
  Có hại; nhiều người quên đi tập thể dục hay ngủ. Điều này ( là không tốt/ là xấu) tồi và tôi nhìn người thấy khổ. (mệt mỏi)

  3. Lợi ích của việc này là gì?
  nếu (sử) dụng máy tính để thực hiện ( làm/ vẽ) đồ thi (thị) tôi nghĩ răng ( rằng) đây là tốt. Máy tính có nhiếu lợi ích cho làm việc, vui chơi, và đặc biết ( biệt) là học ngôn ngữ :D

   

  Ps: Tiếng việt của bạn rất tốt! 

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More