Site Feedback

San ge ke

Xiqingyi wo you san ge ke. Wo hen gaoxing, wo xi wang bu tai nan!

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  San ge ke

  Xiqingyi wo you san ge ke. Wo hen gaoxing, wo xi wang bu tai nan!

  xing qi yi                jie

  星期一我有三节课,我很高兴,我希望不太难!

   

  San ge ke

  Xiqingyi wo you san ge ke. Wo hen gaoxing, wo xi wang bu tai nan!xingqiyi

  星期一我有三节课,我希望不太难。

  San jie ge ke   三节课

  Xing qing yi wo you san jie ge ke. Wo hen gao xing, wo xi wang bu tai nan!

  星期一我有三节课。我很高兴,我希望不太难!

   

  San ge(节)jié ke

  Xixingqingyi wo you san gejie ke. Wo hen gaoxing, wo xi wang bu tai nan!

       mistakes     modify

   

  三节课

  san jie ke

  星期一       我   有   三节课,我   很   高兴,我  希望  不太难!

  xing qi yi   wo  you  san jie ke,wo hen gao xing,wo  xi wang  bu tai nan!

   

  your  pronunciation is good,but hen read third pronunciation hěn

  San ge ke

  Xingqiyi wo you san tang ke. Wo hen gaoxing, wo xi wang bu tai nan!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Chinese (Mandarin)

  Show More