Site Feedback

Russisch\Nederlands of Nederlands\ Russisch №4 kopiëren

Описание людей и предметов

Пять домо'в. Двое мужчи'н. Семь де'вочек. Один коше'лек. Одно полоте'нце. Во'семь соба'к. Де'вять то'ртов. У то'ртов три свечи'. Три ма'льчика высо'кие. Оди'н ма'льчик ни'зкий. Пять же'нщин молоды'е. Две же'нщины ста'рые. Ше'стеро мужчи'н бога'тые. Че'тверо мужчи'н бе'дные.

Er zijn vijf huizen. Er zijn twee mannen. Er zijn zeven meisjes. Er is één portefeuille. Er is één handdoek. Er zijn acht honden. Er zijn negen taarten. Er staan drie kaarsen op de taarten. Drie jongens zijn groot. Eén jongen is klein. Vijf vrouwen zijn jong. Twee vrouwen zijn oud. Zes mannen zijn rijk. Vier mannen zijn arm.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Dutch

  Show More