Site Feedback

nhà của em

 

Nhà của em màu đỏ và của em xe ô tô màu xanh. Em đang ngối trến ghế màu đen trong nhà của em. Phòng bèp màu vàng, phòng tắm màu vàng, và phòng ngủ của em là màu vàng. Phòng kách của em màu xang. Em thích màu đỏ.

nhà của bạn gì?

Share:

 

2 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  nhà của em

  Nhà của em sơn màu đỏ và của em xe ô tô của em màu xanh. Em đang ngối trong nhà trến chiếc ghế màu đen trong nhà của em. Phòng bếpbèp màu vàng, phòng tắm màu vàng, và phòng ngủ của em đều sơn màu vàng. Phòng káchkhách của em sơn màu xangxanh. Em thích màu đỏ.

  nhà của bạn màu gì?

  Nhà của em

  Nhà của em màu đỏ và xe ô tô của em thì màu xanh. Em đang ngồi trên ghế màu đen trong nhà của em. Phòng bếp và phòng tắm màu vàng, và phòng ngủ của em cũng vậy. Phòng khách của em màu xanh. Em thích màu đỏ.

  Nhà của bạn màu gì? ( thì sao?)

  both the kitchen and bathroom have the same color, so just write "Phòng bếp và phòng tắm màu vàng"

  "Cũng vậy" said your beadroom also has the same color.

  you also can say "Nhà của bạn thì sao?" for question " how about your house?"

  nhà của em

  Nhà của em màu đỏ cònvà của em xe ô tô màu xanh. Em đang ngối ngồi trên trến ghế màu đen trong nhà của em. Phòng bèp Nhà bếp màu vàng, phòng tắm màu vàng, và phòng ngủ của em   đều sơn màu vàng, còn phòng kách khách của em màu xang xanh. Em thích màu đỏ.

  nhà của bạn màu gì?

  Nhà của em

  Nhà của em màu đỏ và xe ô tô của em xe ô tô màu xanh. Em đang ngối ngồi trến ghế màu đen trong nhà của em. Phòng bèp bếp màu vàng, phòng tắm màu vàng, và phòng ngủ của em là màu vàng. Phòng kách khách của em màu xang  xanh. Em thích màu đỏ.

  Nhà của bạn màu gì?

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More