Site Feedback

chạy và nhà học

 

Hôm nay em đã chạy và đi bộ, em dã không muốn chạy. Em sẽ đi nhà học. Trong nhà học em sẽ nói với giáo viên của em. Em thích nhà học của em! em thích học và đi nhà học. Em đi nhà học trong xe ô tô. Em sẽ dến nhà của em và ăn một vái xé làch. Em thích ăn xé làch.

^_^

Share:

 

3 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  chạy và nhà  trường học

  Hôm nay em đã chạy và đi bộ, em không muốn chạy. Em sẽ đi nhà đến trường học. Trong nhà Ở  trường học  em sẽ nói với giáo viên của em. Em thích nhà trường học của em! em thích học và đi nhà đến trường học. Em đi đến nhà trường học trong bằng  xe ô tô. Em sẽ dến về nhà của em và ăn một vái xé làch vài lá xà lách . Em thích ăn xé làch xà lách.

  ^_^

   I hope You will uderstand my correction !!!

   

  chạy và nhà học --> trường học/ lớp học

  Hôm nay em đã chạy và đi bộ, em dã --> đã không muốn chạy. Em sẽ đi--> đến/ tới nhà học. Trong nhà học em sẽ nói --> trò chuyện/ nói chuyện với giáo viên của em. Em thích nhà học của em! em thích học và đi nhà học. Em đi nhà học trong --> bằng xe ô tô. Em sẽ dến --> về nhà của em và ăn một vái --> một ít xé làch --> xà lách . Em thích ăn xé làch.

  ^_^

   

  - nói: nói about what? 

   + nói về bài học (talk about a lesson): trao đổi về bài học ("trao đổi" means "discuss")

   + nói về tin đồn (talk about a gossip) : bàn tán về tin đồn

  - "một vài" and "một ít"

   + "một vài" is used with countable nouns

       . một vài bánh mì ( "ổ bánh mì" = "loaf of bread" / "ổ" = "loaf")

             not "một vài bánh mì" 

       . một vài miếng/ đĩa xà lách :OK ("miếng" = "piece", "đĩa" = "dish")

   + "một ít" is used with uncountable nouns (used with countable noun, too; but not common)

       . một ít bánh mì

       . một ít xà lách

       

   

   

  chạy và nhà học  

  Hôm nay em đã chạy và đi bộ, em dã không muốn chạy. Em sẽ đi nhà học. Trong nhà học em sẽ nói với giáo viên của em. Em thích nhà học của em! em thích học và đi nhà học. Em đi nhà học trong xe ô tô. Em sẽ dến nhà của em và ăn một vái xé làch. Em thích ăn xé làch.

  You're 18, so it's better for you to replace "em" with "tôi". "Em" is used for a children who is studying at primary or high school. That's one reason why your entry sounds funny.

  "chạy" is verb and can't go with a noun "nhà học" (I think you means "trường học")

  Một ngày dài/ mệt mỏi/ thú vị (The title can be like this which is more interesting and attractive)

  Hôm nay tôi đã chạy và đi bộ một quãng đường dài (it sound weird to use only verb it's not interesting and there nothing worth to write or to read here). Tôi không muốn chạy (chút nào/ tí nào). (don't use past tense here for "muốn" cause it like Vietnamese use progressive tense for stative verbs) Nhưng tôi phải đi học (more logic if not it'll repeat and be an abundant sentence). Ở trường tôi sẽ nói với cô giáo của tôi: "Em rất thích trường mình" (When you talk to a person who is older than you, you have to use "em". And "mình" is used when both "you and your teacher" are working/ studying in the same school. if you use "cuả em" it means you're the owner of the school in this context) Tôi thích học và đi học. Tôi đi đến trường bằng xe ô tô. Khi về nhà em sẽ ăn xà lách vì đó là món khoái khẩu của em. (I go to school by car. When I got home I'll eat salad because it's my favourite dish) link it together it'll sound natural and more native. "đó là" denotes "salad" in last sentence.

  Chạy và nhà trường học

  Hôm nay, em đã chạy và đi bộ, em không muốn chạy. Em sẽ đi nhà học đến trường. Trong nhà lớp học em sẽ nói với giáo viên của em: Em thích nhà lớp học của em, em thích học và đi nhà học. Em đi nhà học trong đến trường bằng xe ô tô. Em sẽ dến về nhà của em và ăn một vái xé làch ít xà lách. Em thích ăn xé làch xà lách. 

  ^_^

  chạy và nhà học

  Hôm nay em đã chạy và đi bộ, em dã không muốn chạy. Em sẽ đi nhà học. Trong nhà học em sẽ nói với giáo viên của em. Em thích nhà học của em! em thích học và đi nhà học. Em đi nhà học trong xe ô tô. Em sẽ dến nhà của em và ăn một vái xé làch. Em thích ăn xé làch.

  ^_^

   

  Chạy bộ và ở nhà học bài

  Hôm nay, em đã chạy và đi bộ, nhưng em đã không muốn chạy. em sẽ đi học. Trong lớp học em sẽ nói với giáo viên của em: Em thích lớp học của em! em thích đi học. Em đi học bằng ô tô. Em sẽ về nhà và ăn một ít salad. Em thích ăn xà lách. 

   

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More