Site Feedback

יומן- מה שעשיתי אתמול:

אתמול, היה לי היום השנייה באוניברסיטה. התחלתי התואר השני ביום שני. כן, שוב אוניברסיטה, חוזר לכתוב מאמרים כל יום! יש לי זה וגם השיעורי עברית שלי אז אני יהיה עסוק השנה! הייתה לי הזדמנות לפגוש כמה הסטודנטים האחרים אתמול. כל הסטודנטים שאני פגשתי היו מסין או יפן....מזל כי אני חושב ללמוד יפנית ועכשיו יש לי מישהו לתרגל עם!

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

    OOPT

  יומן- מה שעשיתי אתמול:

  אתמול, היה לי היום השנייה השני שלי באוניברסיטה. התחלתי את התואר השני ביום שני. כן, שוב אוניברסיטה, חוזר לכתוב מאמרים כל יום! יש לי את זה וגם את השיעורי העברית שלי, אז אני יהיה אהיה עסוק השנה! הייתה לי הזדמנות לפגוש כמה הסטודנטים האחרים אתמול. כל הסטודנטים שאני פגשתי היו מסין או יפן....מזל כי אני חושב ללמוד יפנית ועכשיו יש לי מישהו לתרגל עם איתו!

   

  =======================================================

   

  מקווה שעזר,

  אביאל

  יומן- מה שעשיתי אתמול:
  אתמול, היה לי היום השנייה שלי באוניברסיטה. התחלתי את התואר השני ביום שני. כן, שוב אוניברסיטה, חוזר לכתוב מאמרים כל יום! חוץ מזה, יש לי זה גם את השיעורי העברית שלי אז אני יהיה עסוק השנה! הייתה לי הזדמנות לפגוש כמה מהסטודנטים האחרים אתמול. כל הסטודנטים שאני פגשתי היו מסין או יפן....מזל כי אני חושב ללמוד יפנית ועכשיו יש יהיה לי מישהו לתרגל איתו עם!

   

  בהצלחה בתואר, בעברית וביפנית :)))

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More