Site Feedback

Hên xui

Mình đang tập viết và cố gắng không dùng từ điển. Dùng từ nào mà mình biết thôi. Chắc có nhiều chố có từ hợp hơn mà mình không nghĩ ra được. Xin bạn vui lòng sửa bài với từ nào hợp hơn.

Đầu tháng này, mình đi New York City và Atlantic City để thăm họ hàng với ba, má, và 2 đứa em. Mình lái xe của em gái và trên đường về, bị một điểu xui xẩy ra. Mới lên xe thì trời bắt đầu mưa và lúc sắp tới nhà thì nó mưa to ơi là to. Chắc không nhìn được xa hơn 5 mét trước măt và bị lạc đường. Mình quẹo dô đường không quen và xui đường bị ngập nước. Có một xe khắc bên mình chạy qua được. Nước lên tới cửa và máy xe tự tắt. Mình, em trai và ba phải ra và đẩy xe ra nước. Lúc mở của bị nước dô xe.

Năm phút xau trời hết mưa và 20 phút sau thì đường hết nước. Phải gọi công ty bảo hiểm kéo xe đi và anh rề chở về nhà. Lúc kéo xe thì người ta nói là chắc cần 1 hay 2 ngày cho sửa xe thôi. 3 tuần sau, xe vẩn đang trong tiệm. Sợ mất mấy ngàn đô cho sửa xe.

Tuần này công ty bảo hiểm gọi lại. Xe không sửa được và bảo hiểm xẽ trả tiền cho em gái. Xe đấy muâ gần ba năm trước rồi mà người tà trả gần giá em muâ. Có bị mất $1000 thôi. Mấy tháng trước, em đã quyết định bán xe này và muâ xe mới rồi tại vì mới ba năm mà phải sửa xe đấy mấy lần rồi. Chắc bán cũng không được bằng tiền bảo hiểm cho.

Trên cuộc sống xẽ có nhiều điều hên và xui xẩy ra, và cũng có điểu mình tưởng là xui nhưng sự thực là hên. Vậy thì đừng buồn quá lúc nào điều xui xẩy ra.

Cám ơn trước các mọi người nào sẽ sửa bài này cho mình và cám ơn các mọi người giúp mình học tiếng Việt trong hai tháng này. Mình không nghĩ là có một ngày mình có khả năng cho viết bài dài bằng này và nhanh bằng này.

Share:

 

5 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Hên xui

  Mình đang tập viết và cố gắng không dùng từ điển. Dùng từ nào mà mình biết thôi. Chắc có nhiều chỗ có từ hợp hơn mà mình không nghĩ ra được. Xin bạn vui lòng sửa bài với từ nào hợp hơn.

  Đầu tháng này, mình đi New York City và Atlantic City để thăm họ hàng cùng với ba, má, và 2 đứa em. Mình lái xe của em gái và trên đường về,  gặp 1 việc xui xẻo. Mới lên xe thì trời bắt đầu mưa và lúc sắp tới nhà thì nó mưa to ơi là to. vì không nhìn được xa hơn 5 mét trước măt nên đã bị lạc đường. Mình quẹo vô đường không quen và xui xẻo đường bị ngập nước. Có một xe khách bên mình chạy qua được. Nước lên tới cửa và máy xe tự tắt. Mình, em trai và ba phải ra và đẩy xe ra nước. Lúc mở cửa thì bị nước vô xe.

  Năm phút sau trời hết mưa và 20 phút sau thì đường hết nước. Phải gọi công ty bảo hiểm kéo xe đi và anh rể chở về nhà. Lúc kéo xe thì người ta nói là chắc cần 1 hay 2 ngày để sửa xe thôi. 3 tuần sau, xe vẫn đang trong tiệm. Sợ mất mấy ngàn đô cho việc sửa xe.

  Tuần này công ty bảo hiểm gọi lại. Xe không sửa được và bảo hiểm sẽ trả tiền cho em gái. Xe đấy mua gần ba năm trước rồi mà người ta trả gần bằng giá lúc em mua. Chỉ bị mất $1000 thôi. Mấy tháng trước, em đã quyết định bán xe này và mua xe mới rồi tại vì mới ba năm mà phải sửa xe đấy mấy lần. Chắc bán cũng không được bằng tiền bảo hiểm cho.

  Trong cuộc sống, sẽ có nhiều điều hên và xui xảy ra, và cũng có điều mình tưởng là xui nhưng thực ra là hên. Vậy thì đừng quá buồn lúc điều xui xảy ra.

  Cám ơn trước những ai sẽ sửa bài này cho mình và cám ơn mọi người đã giúp mình học tiếng Việt trong hai tháng này. Mình không nghĩ là có một ngày mình có khả năng viết bài dài bằng này và nhanh bằng này.

  Hên xui

  Mình đang tập viết và cố gắng không dùng từ điển. Dùng từ nào mà mình biết thôi. Chắc nhiều chố chỗ có từ hợp hơn mà mình không nghĩ ra được. Xin các bạn vui lòng sửa bài với từ nào hợp hơn.

  Đầu tháng này, mình đi New York City và Atlantic City để thăm họ hàng với ba, má, và 2 đứa em. Mình lái xe của em gái và trên đường về, bị một điểu điều xui (không may) xẩy ra. Mới lên xe thì trời bắt đầu mưa và lúc sắp tới nhà thì nó mưa to ơi là to. Chắc mình không nhìn được xa hơn 5 mét trước mătđã bị lạc đường. Mình quẹo dô đường không quen và thật là xui đường bị ngập nước. Có một xe khắc khác bên mình chạy qua được. Nước lên tới cửa và máy xe tự tắt. Mình, em trai và ba phải ra và đẩy xe ra khỏi chỗ nước. Lúc mở của cửa bị nước dô xe.

  Năm phút xau sau trời hết mưa và 20 phút sau thì đường hết nước. Phải gọi công ty bảo hiểm kéo xe đi và anh rề rễ chở về nhà. Lúc kéo xe thì người ta nói là chắc cần 1 hay 2 ngày cho để sửa xe thôi. 3 tuần sau, xe vẩn vẫn đang trong tiệm. Sợ mất mấy ngàn đô cho sửa xe.

  Tuần này công ty bảo hiểm gọi lại. Xe không sửa được và bảo hiểm xẽ sẽ trả tiền cho em gái. Xe đấy muâ mua gần ba năm trước rồi mà người ta trả gần bằng giá em muâ mua. Có bị mất $1000 thôi. Mấy tháng trước, em đã quyết định bán xe này và muâ mua xe mới rồi tại vì mới ba năm mà phải sửa xe đấy mấy lần rồi. Chắc bán cũng không được bằng tiền bảo hiểm cho.

  Trên cuộc sống xẽ sẽ có nhiều điều hên và xui xẩy xảy ra, và cũng có điểu mình tưởng là xui nhưng sự thực là hên. Vậy thì đừng buồn quá lúc nào khi điều xui xẩy ra.

  Cám ơn trước các mọi người nào những người sẽ sửa bài này cho mình và cám ơn các mọi người đã giúp mình học tiếng Việt trong hai tháng này nay. Mình không nghĩ là có một ngày mình có khả năng cho viết bài dài bằng như thế này và nhanh bằng như thế này.

   

  Đây là tiếng mẹ đẻ của em mà, chắc chắn rằng em không bao giờ quên đâu. Chẳng những thế, nếu em đã có ý thức học như vậy thì chắc chắn em sẽ thu được kết quả rất tốt! Cảm ơn em về bài viết. Bài viết của em không chỉ đơn thuần học tiếng Việt mà nó còn có một ý nghĩa rất hay giúp mọi người vượt qua được những sóng gió của cuộc đời!

  Hên xui

  Mình đang tập viết và cố gắng không dùng từ điển. Dùng từ nào mà mình biết thôi. Chắc có nhiều chố có từ hợp hơn mà mình không nghĩ ra được. Xin bạn vui lòng sửa bài với từ nào hợp hơn.

  Đầu tháng này, mình đi New York City và Atlantic City để thăm họ hàng với ba, má, và 2 đứa em. Mình lái xe của em gái và trên đường về, một điều không may đã xảy ra. Mới lên xe thì trời bắt đầu mưa và lúc sắp tới nhà thì nó mưa to ơi là to. Chắc không nhìn được xa hơn 5 mét trước măt và bị lạc đường. Mình quẹo vô đường không quen và xui đường bị ngập nước. Có một xe khác bên mình chạy qua được. Nước lên tới cửa và máy xe tự tắt. Mình, em trai và ba phải ra và đẩy xe ra khỏi vũng nước. Lúc mở của bị nước vô xe.

  Năm phút sau trời hết mưa và 20 phút sau thì đường hết nước. Phải gọi công ty bảo hiểm kéo xe đi và anh rề chở về nhà. Lúc kéo xe thì người ta nói là chắc cần 1 hay 2 ngày cho sửa xe thôi. 3 tuần sau, xe vẫn đang trong tiệm. Sợ mất mấy ngàn đô cho sửa xe.

  Tuần này công ty bảo hiểm gọi lại. Xe không sửa được và bảo hiểm sẽ trả tiền cho em gái. Xe đấy mua gần ba năm trước rồi mà người tà trả gần giá em mua. Có bị mất $1000 thôi. Mấy tháng trước, em đã quyết định bán xe này và mua xe mới rồi tại vì mới ba năm mà phải sửa xe đấy mấy lần rồi. Chắc bán cũng không được bằng tiền bảo hiểm cho.

  Trong cuộc sống có nhiều điều may mắn cũng như không may xảy ra, và cũng có điều mình tưởng là xui nhưng sự thực là hên. Vậy thì đừng buồn quá lúc nào điều xui xảy ra.

  Cám ơn trước người nào sẽ sửa bài này cho mình và cám ơn mọi người giúp mình học tiếng Việt trong hai tháng này. Mình không nghĩ là có một ngày mình có khả năng cho viết bài dài bằng này và nhanh bằng này.

  Hên xui

  Mình tập viết và cố gắng không dùng từ điển. Mình chỉ sử dụngDùng từ nào mà mình biết thôi. Chắc có nhiều chố có từ hợp hơn mà mình không nghĩ ra được. Xin (hơi nặng nề)bạn vui lòng sửa bài với từ nào hợp hơn giúp mình nhé (nghe sẽ thân thiện hơn).

  Đầu tháng này, mình đi New York City và Atlantic City để thăm họ hàng với ba, má, và 2 đứa em. Mình lái xe của em gái và trên đường về, bị một điểu xui xẩy ra. Vừa Mới  lên xe thì trời bắt đầu mưa và lúc sắp tới nhà thì mưa như trút nướcnó mưa to ơi là to. Chắc không nhìn được xa hơn 5 mét trước măt Tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều nên cả nhà bị lạc đường. Mình quẹo dô đường không quen và xui thật không may đường bị ngập nước. Có một xe khắc khác bên cạnh xe mình chạy qua được. Nước dâng lên tới cửa và máy xe tự tắt. Mình, em trai và ba phải ra và đẩy xe khỏi nước. Lúc mở của bị nước dô xe.

  Năm phút sxau trời hết mưa và 20 phút sau thì đường rút hết nước. Mình Phải gọi công ty bảo hiểm kéo xe đi và nhờ anh rề rể chở về nhà. Lúc kéo xe thì người ở công ty bảo hiểmngười ta nói là chắc cần 1 hay 2 ngày cho để sửa xe thôi nhưng 3 tuần sau, xe vẩn đang trong tiệm. Sợ mất mấy ngàn đô cho sửa xe.

  Tuần này công ty bảo hiểm gọi lại. Xe không sửa được và bảo hiểm sxẽ trả tiền cho em gái. Xe đấy đó muâmua gần ba năm trước rồi mà người  ta trả gần bằng giá em muâ mua mới. Chỉ bị mất $1000 thôi. Mấy tháng trước, em đã quyết định bán xe này và muâa xe mới rồi tại vì mới ba năm mà phải sửa xe đấy mấy lần rồi. Chắc bán cũng không được bằng tiền bảo hiểm cho.

  Trên Trong cuộc sống sxẽ có nhiều điều hên(may- Northern Vietnamese) và xui(rủi- Northern Vietnamese) xẩy ra, và cũng có điểu điều mình tưởng là xui nhưng sự thực là hên. Vậy thì đừng quá buồn quá lúc nào mỗi lúc điều xui xẩy ra.

  Cám ơn trước các mọi những người nào sẽ sửa bài này cho mình và cám ơn các mọi người bạn đã giúp mình học tiếng Việt trong hai tháng này. Mình không nghĩ là có một ngày mình có khả năng cho viết bài dài bằng này và nhanh bằng này.

  Hên xui

  Mình đang tập viết và cố gắng không dùng từ điển. Mình chỉ Ddùng từ nào mà mình biết thôi (you should add subject "mình" (I) in this sentence). Chắc có nhiều chố chỗ (spelling) có từ hợp hơn mà mình không nghĩ ra được. Xin bạn vui lòng sửa bài với từ nào hợp hơn. thay từ hợp hơn giúp mình. (It sounds unnatural if you use "sửa bài với")

  Đầu tháng này, mình đi New York City và Atlantic City để thăm họ hàng với ba, má, (comma isn't required) và 2 đứa em. Mình lái xe của em gái và trên đường về, bị một điểu điều xui xẩy xảy ra ("thì gặp một điều xui" is more natural). Mới lên xe thì trời bắt đầu mưa và lúc sắp tới nhà thì mưa to ơi là to (do you mean "rất to"? "to ơi là to" is more common in speaking rather than writing). Chắc không nhìn được xa hơn 5 mét trước măt mặt và bị lạc đường (subject?). Mình quẹo dô (in northen accent, it should be "rẽ vào") đường không quen và xui đường bị ngập nước. Có một xe khắc bên mình chạy qua được (unclear). Nước lên tới cửa và máy xe tự tắt. Mình, em trai và ba phải ra và đẩy xe ra khỏi nước. Lúc mở của cửa bị nước dô ("vào" - "vô") xe.

  Năm phút xau sau trời hết mưa và 20 phút sau thì đường hết nước. Phải gọi công ty bảo hiểm kéo xe đi và anh rề rể chở về nhà (subject?). Lúc kéo xe thì người ta nói là chắc cần 1 hay 2 ngày cho sửa xe thôi. 3 tuần sau, xe vẩn vẫn đang trong tiệm. Sợ mất mấy ngàn đô cho sửa xe (subject?).

  Tuần này công ty bảo hiểm gọi lại. Xe không sửa được và bảo hiểm xẽ sẽ trả tiền cho em gái. Xe đấy muâ mua gần ba năm trước rồi mà người  ta trả gần bằng giá em muâ mua. Có bị mất Bị mất thêm $1000 thôi. Mấy tháng trước, em đã quyết định bán xe này và muâ mua xe mới rồi tại vì mới ba năm mà phải sửa xe đấy mấy lần rồi. Chắc bán cũng không được bằng tiền bảo hiểm cho.

  Trên cuộc sống xẽ sẽ có nhiều điều hên và xui xẩy xảy ra, và cũng có điểu điều mình tưởng là xui nhưng sự thực là hên. Vậy thì đừng buồn quá lúc nào điều xui xẩy xảy ra.

  Cám ơn trước các mọi người bạn nào sẽ sửa bài này cho mình và cám ơn các mọi người giúp mình học tiếng Việt trong hai tháng này. Mình không nghĩ là có một ngày mình có khả năng cho viết bài dài bằng này và nhanh bằng này ("như thế này" is more natural).

   

  Good job! I'd like add only some comments:

  - In writing, you should add subject to your sentences. You should add subject when speaking to older people too as it seems to be impolite when speaking without subject in Vietnam.

  - In Vietnamese, it is more common to use active form, not passive form. 

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More