Site Feedback

שיעור הראשון:

היום יהיה לי השיעור הראשון של התואר השני שלי. הייתי צריך לקרוא כשלוש מאות דפים על קנדינסקי האומן ממפורסם לפני השיעור. לא קל, כי אף פעם אני לא קורא מהיר! חשבתי שזה יהיה משעמם כי לא ידעתי המון על האומן הזה אבל בסוף אהבתי את הספרים שהייתי צריך לקרוא. אני מקווה שהשאר הספרים יהיה מעניינים כזה! או לפיות לא קשה מדי להבין. השיעור הוא בעוד ארבע שעות ואני מבין (לפחות) הרעיונות הבעלי חשיבות. :)

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  שיעור הראשון:

  היום יהיה לי השיעור הראשון של התואר השני שלי. הייתי צריך לקרוא כשלוש מאות דפים על קנדינסקי האומן מהמפורסם לפני השיעור.  (זה לא היה קל?) לא קל, כי אני אף פעם אני לא קורא מהיר! חשבתי שזה יהיה משעמם כי לא ידעתי המון על האומן הזה אבל בסוף אהבתי את הספרים שהייתי צריך לקרוא (יותר מתאים להגיד שקראתי). אני מקווה שהשאר הספרים יהיה יהיו מעניינים כזה גם כן! או לפיות לפחות לא קשה קשים מדי להבין להבנה. השיעור הוא בעוד ארבע שעות ואני מבין (לפחות) את הרעיונות הבעלי החשיבות. :)

    OOPT

  שיעור הראשון:

  היום יהיה  לי השיעור הראשון של התואר השני שלי. הייתי צריך לקרוא כשלוש מאות דפים על קנדינסקי האומן ממפורסם לפני השיעור. לא קל, כי אף פעם אני לא קורא (מהיר) מהר! חשבתי שזה יהיה משעמם כי לא ידעתי המון על האומן הזה, אבל בסוף אהבתי את הספרים שהייתי צריך לקרוא. אני מקווה (שהשאר) ששאר הספרים (יהיה) יהיו מעניינים (כזה) כמו זה! או (לפיות) לפחות לא (קשה) קשים מדי (להבין) להבנה. השיעור הוא בעוד ארבע שעות ואני מבין (לפחות) את הרעיונות הבעלי החשיבות. :)

  ===========================================================================

  היי דויד,

  סה"כ הרמה שלך ממש טובה. כמה הערות:

   

  1. שים לב שלפעמים אתה מוסיף את ה' היידוע לא במקום. 

  2. מהיר - שם תואר. לדוגמא - איש מהיר, שחקן מהיר וכו'. מהר - תואר הפועל. לדוגמא - אני קורא מהר. אני אוכל מהר וכו'.

  3. להבין - מגיע עם מילת היחס "את". לדוגמא - להבין את החומר. להבין את מה שהוא אומר. וכו'.

   

  יום טוב,

  אביאל

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Hebrew

  Show More