Site Feedback

Busy Day / Ngày Bận rộn

I'll be running errands, buying coffee, buying a few groceries, and enjoy fresh air

---------------

Mình sẽ là chạy việc vặt, mua cà phê, mua một vài hàng tạp phẩm, và thích fresh air ( is "fresh air" = "không khí lạnh ?")

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Busy Day / Ngày Bận rộn

  I'll be running errands, buying coffee, buying a few groceries, and enjoy fresh air

  ---------------

  Mình sẽ là chạy việc vặt làm những chuyện lặt vặt, mua cà phê, mua một vài hàng hóa thực phẩm, và thích fresh air tận hưởng không khí trong lành ( is "fresh air" = "không khí lạnh trong lành?")

   

  Keep practice, try your best ^^

  Busy Day / Ngày Bận rộn

  I'll be running errands, buying coffee, buying a few groceries, and enjoy fresh air

  ---------------

  Mình sẽ là chạy việc vặt,làm những việc vặt, mua cà phê, mua một vài hàng tạp phẩm, và thích fresh air ( is "fresh air" = "không khí lạnh ?") tận hưởng không khí trong lành.

  Busy Day / Ngày Bận rộn

  I'll be running errands, buying coffee, buying a few groceries, and enjoy fresh air

  ---------------

  Mình sẽ là chạy việc vặt, mua cà phê, mua một vài hàng tạp phẩm, và tận hưởng không khí trong lành.

   

  i'm sorry i correct it from my ipad, so i cannot change the color for u, hope that u could understand it ^^

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More