Site Feedback

Suy nghĩ

Ngồi nghĩ lại ,thật sự bản thân tôi cũng không biết mình muốn gì và muốn hướng đến đâu.Tối ngày chỉ biết đâm đầu vào học và học ,tôi thấy thật mệt mỏi, ngồi nghĩ lại cuộc đời có bao nhiêu mà ai cũng cố gắng học rồi đi làm kiếm tiền mak tất cả mọi người luôn hướng đến.?????!!!!

Share:

 

8 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  No corrections have been written yet. Please write a correction!

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More