Site Feedback

متن اول : سرگرمی من

من معدود سرگرمی دارم ، واقعا من سه سرگرمی دارم :
1.من مطالعه را دوست دارم
2.ومن وزرش را دوست دارم
3.وهمچنین من مراقبت از حیوانات علاقه مندم

من زبانهای دوست دارم . حالا من مطالعه زبان فارسی هستم ومن هم تصمیم گرفتم زبان فارسی را فقط نود روز یادگیرم و امروز روز چهارم است

هر روز .. من مطالعه زبان به یک ساعت یا دو ساعت می کنم.

وزرش درباره .. من شنا و دوچرخه را دوست دارم

ولى این کشور .. استخر شنا ندارند یعنی استخر تمیز ندارند .

وهمچنان من مراقبت از حیوانات را دوست دارم

تحدیدا - به طور خاص - گربه ها ، سگ ها ، بزها و گوسفنده ها

من از حیوانات خواهم نوشت در روز بعد - در مرتبه بعد یا زمان بعد

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  متن اول : سرگرمی من

  من معدود سرگرمی دارم ، واقعا من سه سرگرمی دارم :

  من سرگرمی های کمی دارم. فقط سه سرگرمی (برای جلوگیری از تکرار فعل)
  1.من مطالعه را دوست دارم
  2.ومن وزرش را دوست دارم
  3.وهمچنین من مراقبت از حیوانات علاقه مندم
  علاقه مندی به
  من به مراقبت از حیوانات علاقه مندم 

  من زبانهای دوست دارم . حالا من مطالعه زبان فارسی هستم ومن هم تصمیم گرفتم زبان فارسی را فقط نود روز یادگیرم و امروز روز چهارم است
  من زبانهای مختلف را دوست دارم. حالا من مشغول مطالعه زبان فارسی هستم و تصمیم گرفته ام زبان فارسی را در فقط نود روز یاد بگیرم و امروز روز چهارم است


  هر روز .. من مطالعه زبان من به یک ساعت یا دو ساعت می رسد.

  وزرش درباره درباره ورزش.. من شنا و دوچرخه سواری را دوست دارم  ولى در این کشور .. استخر شنا ندارند یعنی استخر تمیز ندارند .

  وهمچنین من مراقبت از حیوانات را دوست دارم

  تحدیدا(این کلمه اینجا معنایی نداره بهتره بنویسین مخصوصا) گربه ها ، سگ ها ، بزها و گوسفنده ها

  من از حیوانات  در روز بعد - در مرتبه بعد یا زمان بعد خواهم نوشت

  متن اول : سرگرمی های من

  چند سرگرمی = سرگرمی ها

   

  من سرگرمی های معدودی دارم ، در واقع من سه سرگرمی دارم :

  سرگرمی های معدود = سرگرمی های کم/قابل شمارش

  درواقع = actually

   

  من مطالعه کردن و وزرش کردن را دوست دارم. وهمچنین به مراقبت از حیوانات علاقه مندم
  دو جمله اول فعل مشابه داشتند، بنابراین باهم ادغامشان کردم

  به چیزی علاقمند

   

  من زبانهای مختلف را دوست دارم. حالا من مشغول مطالعه زبان فارسی هستم و من هم تصمیم گرفته ام زبان فارسی را در فقط نود روز یاد بگیرم و امروز روز چهارم است
  چیزی را دوست داشتن | مشغول کاری بودن

  تصمیم گرفته ام = have decided

   

  هر روز... من یک ساعت یا دو ساعت زبان مطالعه می کنم.


  درباره ورزش .. من شنا و دوچرخه سواری را دوست دارم

  ولى در این کشور... استخر شنا ندارند یعنی استخر تمیز ندارند .

  وهمچنین من مراقبت از حیوانات را هم/نیز دوست دارم -به طور خاص گربه ها، سگ ها، بزها و گوسفند ها
  هم/نیز ضروری نیستند ولی تاکید را نشان میدهند


  من در روز بعد/در مرتبه بعد/آینده از حیوانات خواهم نوشت

  سعی کنید همیشه فعل رو آخر جمله بزارید

   

  متن اول : سرگرمی من

  من تعدادی سرگرمی دارم ، واقعا من سه سرگرمی دارم :
  1.من مطالعه کردن را دوست دارم
  2.ومن وزرش را دوست دارم
  3.وهمچنین من به مراقبت از حیوانات علاقه مندم

  من زبانها را دوست دارم . حالا  من در حال مطالعه زبان فارسی هستم ومن هم تصمیم گرفتم زبان فارسی را در فقط نود روز یاد بگیرم و امروز روز چهارم است

  هر روز .. من مطالعه زبان به یک ساعت یا دو ساعت می کنم.

  من به مدت یک یا دو ساعت هر روز زبان تمرین میکنم

  وزرش درباره ورزش.. من شنا کردن و دوچرخه سواری را دوست دارم

  ولى در این کشور .. استخر شنا ندارند یعنی استخر تمیز ندارند .

  وهمچنین من مراقبت از حیوانات را دوست دارم

  تحدیدا مخصوصا - به طور خاص - گربه ها ، سگ ها ، بزها و گوسفنده ها

  من از حیوانات خواهم نوشت در روز بعد - در مرتبه بعد یا زمان بعد

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Persian (Farsi)

  Show More