Site Feedback

Translating from my English essay to Vietnamese. PART 1

It Is Your Responsibility

Dry places become drier, more floods occur and climate changes. Numerous animals species are threatened and, as well as many humans, lives are in danger. However, why is it extremely important to protect the environment? What are the consequences and how should we reduce them? Or is it not serious as it might seem?
Atmosphere consists of unique gases that protect us from injurious UV-radiations. Increased human activity lead to many consequences. A good example is destruction of the ozone layer. Destroying the ozone layer means, more UV-radiations that consequently will cause extinction of lives on Earth.
------------------------------------------------
Đây là trách nhiệm của bạn

Nơi khô trở thành khô hơn, lũ lụt xảy ra nhiều hơn và khí hậu thay đổi. Nhiều động vật bị đe dọa và đa số con người, cuốc sống đang có nguy cơ. Nhưng tại sao lại quan trọng để bảo vệ môi trường? Nhưng hậu quả sẽ xảy ra và làm sao chúng ta giáng cấp nó?
Bầu khí quyển bao gồm nhiều khác lượng khí bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ tia cực tím nguy hiểm. Tăng hoạt của con người dẫn đến nhiều hậu quả. Một ví dụ

Share:

 

0 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Translating from my English essay to Vietnamese. PART 1

  It Is Your Responsibility

  Dry places become drier, more floods occur and climate changes. Numerous animals species are threatened and, as well as many humans, lives are in danger. However, why is it extremely important to protect the environment? What are the consequences and how should we reduce them? Or is it not serious as it might seem?
  Atmosphere consists of unique gases that protect us from injurious UV-radiations. Increased human activity lead to many consequences. A good example is destruction of the ozone layer. Destroying the ozone layer means, more UV-radiations that consequently will cause extinction of lives on Earth.
  ------------------------------------------------
  Đây là trách nhiệm của bạn

  Những nơi khô hạn trở thành nên khô cằn hơn, lũ lụt xảy ra nhiều hơn và khí hậu thay đổi.

  Nhiều loài động vật bị đe dọa và đa số con người cũng vậy, cuốc  sống trong nguy hiểm đang có nguy cơ.

  Nhưng tại sao lại quan trọng để bảo vệ môi trường lại quan trọng? (Vậy tại sao bảo vệ môi trường lại cực kì quan trọng?)

  Nhưng hậu quả sẽ xảy ra là gì và làm sao chúng ta giáng cấp giảm bớt nó? Hậu quả của nó là gì và chúng ta giảm bớt nó như thế nào?
  Bầu khí quyển bao gồm nhiều khác lượng khí đặc biệt để bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ tia cực tím nguy hiểm.

  Tăng hoạt Sự gia tăng hoạt động của con người dẫn đến nhiều hậu quả. Một ví dụ cụ thể là phá hủy tầng ôzôn bị phá hủy.

  Phá hủy tầng ôzôn bị phá hủy có nghĩa là nhiều hơn tia cực tím bức xạ mà hậu quả là sẽ khiến ra sự tuyệt chủng của cuộc sống hiện tại trên trái đất.

  Translating from my English essay to Vietnamese. PART 1

  It Is Your Responsibility

  Dry places become drier, more floods occur and climate changes. Numerous animals species are threatened and, as well as many humans, lives are in danger. However, why is it extremely important to protect the environment? What are the consequences and how should we reduce them? Or is it not serious as it might seem?
  Atmosphere consists of unique gases that protect us from injurious UV-radiations. Increased human activity lead to many consequences. A good example is destruction of the ozone layer. Destroying the ozone layer means, more UV-radiations that consequently will cause extinction of lives on Earth.
  ------------------------------------------------
  Đây là trách nhiệm của bạn

  Nơi khô trở thành khô cằn hơn, lũ lụt xảy ra nhiều hơn và khí hậu thay đổi. Nhiều động vật đang bị đe dọa và  đa số con người, cũng như nhiều người cuốc sống đang có nguy cơ gặp nguy hiểm. Nhưng tại sao lại quan trọng để bảo vệ môi trường lại quan trọng? Nhưng những hậu quả sẽ xảy ra là gì và làm sao chúng ta giáng cấp giảm bớt nó? Hay là nó không có vẻ nghiêm trọng như vậy?
  Bầu khí quyển bao gồm nhiều khác lượng khí đặc biêt để bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ tia cực tím nguy hiểm. Sự gia tTăng các hoạt động của con người dẫn đến nhiều hậu quả. Một ví dụ cụ thể là việc tầng Ozone bị phá hủy. Sự phá hủy tầng Ozone có nghĩa là sẽ có nhiều tia cực tím sẽ dẫn đến hậu quả là sự tuyệt chủng (cuộc sống) trên Trái Đất.

  Bài dịch của bạn tương đối tốt, ý nghĩa rõ ràng, dễ hiểu. Tớ chỉ sửa lại cho bài viết giống với cách viết của người VietNam hơn. Chúc bạn may mắn.
  (Your translating quite good, ,meaning clear, easy to understand. I just corrected for like more VietNamese way. Good luck to you.) 

  Đây là trách nhiệm của bạn

  Nơi khô hạn trở nên thành khô cằn hơn, lũ lụt xảy ra nhiều hơn và khí hậu hậu thay đổi.

  Nhiều động động vật vật bị đe dọa, gặp nguy hiểm và cuộc sống của con người cũng vậy và đa số con người, cuốc sống đang có nguy cơ.

  Nhưng tại sao lại quan trọng để bảo vệ  vệ môi trường lại quan trọng như vậy? Nhưng Những hậu hậu quả gì sẽ xảy ra và làm sao để chúng ta giảm thiểu chúng giáng cấp nó?

   

  I have no idea about unique gases, so I don't really know how to correct the rest of your entry. The tone marks should have been placed under vowels. You can read the tone marks section in this website for more information http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_alphabet#Tone_marks

   

   

  Đây là trách nhiệm của bạn 


  Nơi khô trở thành khô hơn, lũ lụt xảy ra nhiều hơn và khí hậu thay đổi. Nhiều động vật bị đe dọa và đa số con người, cuốc sống đang có nguy cơ. Nhưng tại sao lại quan trọng để bảo vệ môi trường? Nhưng hậu quả sẽ xảy ra và làm sao chúng ta giáng cấp nó?
  Bầu khí quyển bao gồm nhiều khác lượng khí bảo vệ chúng ta khỏi bức xạ tia cực tím nguy hiểm. Tăng hoạt của con người dẫn đến nhiều hậu quả. Một ví dụ là phá hủy tầng ôzôn. Phá hủy tầng ôzôn có nghĩa là nhiều hơn tia cực tím bức xạ sẽ khiến ra sự tuyệt chủng của cuộc sống hiện tại trái đất.

  -------------------------

  It Is Your Responsibility


  Dry places become drier, more floods occur and climate changes. Numerous animals species are threatened and, as well as many humans, lives are in danger. However, why is it extremely important to protect the environment? What are the consequences and how should we reduce them? Or is it not serious as it might seem?
  Atmosphere consists of unique gases that protect us from injurious UV-radiations. Increased human activity lead to many consequences. A good example is destruction of the ozone layer. Destroying the ozone layer means, more UV-radiations that consequently will cause extinction of lives on Earth.

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More