Site Feedback

Rất Mệt mỏi / Very Tired

Mình corrected nhiếu bài viết trong iTalki. Bây Giớ mình đang đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon.

Share:

 

1 comment

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  Rất Mệt mỏi / Very Tired

  Mình (corrected) đã sửa (nhiếu) nhiều bài viết trong italki. Bây (Giớ) giờ mình (đang) đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon.

  Hi Yolanda

  đi ngủ hoặc là đang ngủ 

  không được viết đang đi ngủ

  Rất Mệt mỏi / Very Tired

  Mình corrected (đã sửa) nhiếu nhiều bài viết trong italki. Bây Giớ giờ mình đang đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon.

   

  Chúc ngủ ngon! :D

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More