Site Feedback

Rất Mệt mỏi / Very Tired

Mình corrected nhiếu bài viết trong iTalki. Bây Giớ mình đang đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon.

Share:

 

1 comment

    Please enter between 0 and 2000 characters.

     

    Corrections

    Rất Mệt mỏi / Very Tired

    Mình (corrected) đã sửa (nhiếu) nhiều bài viết trong italki. Bây (Giớ) giờ mình (đang) đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon.

    Hi Yolanda

    đi ngủ hoặc là đang ngủ 

    không được viết đang đi ngủ

    Rất Mệt mỏi / Very Tired

    Mình corrected (đã sửa) nhiếu nhiều bài viết trong italki. Bây Giớ giờ mình đang đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon.

     

    Chúc ngủ ngon! :D

    Write a correction

    Please enter between 25 and 8000 characters.

     

    More notebook entries written in Vietnamese

    Show More