Site Feedback
Important Notice: Feb 1st from 05:00 to 08:00 (UTC) , italki will be down for scheduled maintenance. If you have scheduled sessions during this time, read our Announcement

thứ nhất vs đầu tiên

Làm ơn cho tôi hỏi, có ai biết hồi nào xài từ nào ko?^^

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  thứ nhất vs đầu tiên

  Làm ơn cho tôi hỏi, có ai biết hồi lúc nào(khi nào) thì xài từ nào ko?^^.

   

  "Hồi nào" dùng cho quá khứ (đã xảy ra rồi).

  Hồi sáng, hồi tối hôm qua, hồi hôm kia. 

  Ví dụ: Hỏi: Bạn đã làm bài tập này hồi nào vậy?

  Trả lời: Mình làm hồi tối hôm qua

   

   

   

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More