Site Feedback

thứ nhất vs đầu tiên

Làm ơn cho tôi hỏi, có ai biết hồi nào xài từ nào ko?^^

Share:

 

4 comments

  Please enter between 0 and 2000 characters.

   

  Corrections

  thứ nhất vs đầu tiên

  Làm ơn cho tôi hỏi, có ai biết hồi lúc nào(khi nào) thì xài từ nào ko?^^.

   

  "Hồi nào" dùng cho quá khứ (đã xảy ra rồi).

  Hồi sáng, hồi tối hôm qua, hồi hôm kia. 

  Ví dụ: Hỏi: Bạn đã làm bài tập này hồi nào vậy?

  Trả lời: Mình làm hồi tối hôm qua

   

   

   

   

  Write a correction

  Please enter between 25 and 8000 characters.

   

  More notebook entries written in Vietnamese

  Show More